Samarbetsprojekt

Sedan nyöppningen 2008 har Kalmar konstmuseum drivit åtskilliga projekt, såväl i länet och i Sverige som internationellt. Projekten drivs i samarbete med kommuner, andra institutioner och enskilda konstnärer och grupper. Det genomgående syftet har varit att skapa ömsesidiga konstnärliga och kulturella utbyten. I många länder har projekten även bidragit till att bygga nätverksplattformar mellan konstnärer. Vi arrangerar även avgångsutställningen för Ölands Konstskola II varje år.


ACalle Holck, You Are Greatrt Line

Art Line är ett internationellt konst- och kulturprojekt med 14 partners i 5 länder runt södra Östersjön; Sverige Polen, Tyskland, Ryssland och Litauen. Tyngdpunkten för projektet ligger på digital konst och konst i offentliga miljöer.

Art Line


thumbnail affisch Ljus på Kultur 2014Ljus på kultur

Kalmar konstmuseum deltar i kulturfestivalen Ljus på Kultur i Kalmar med allt från offentlig konst till extra visningar, utställningar och event och pedagogisk verksamhet.

ljuspakultur.se


Klister

Nätverket Klister är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige.

Läs mer


Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Sedan 2011 har konstkonsulenten erbjudit länets kommuner workshops inom konst med anknytning till skolans läroplan. Exempel på workshops har varit Konst, Design, Arkitektur, Tjej eller kille- spelar roll? Gestalta och forska.

Läs mer


Tidigare samarbetsprojekt

Stillbilder från projektet KultDelKultDel

För att öka deltagandet och tillgängligheten av kultur gör vi sändningar via internet från kulturinstitutionernas program. Föreläsningar, föreställningar och visningar av utställningar sänds till länets bibliotek eller andra platser i länet. Ett samarbete mellan Kalmar konstmuseum, Linnéuniversitetet, Regionbiblioteket och länets kulturinstitutioner.

YouTube spellista för KultDel


Konstkollo

Konstkollo är ett turnerande konstpedagogiskt projekt som åker ut till länets kommuner och träffar barn och unga i deras egna områden. Konst och relationer var temat för konstkollot 2013.

 


Om revolutionen kommer/ Alte Schweden

I utställningen Om revolutionen kommer med Alte Schweden ingick workshops för studenter där man arbetade utifrån frågan Vad är frihet?. Detta gjordes i samarbete med Högalids och Ölands folkhögskola, konstskolan II och Linnéuniversitetet. (28/9 2013–18/1 2014)


Air Kalmar 2013

Tre konstnärer/konstgrupper från USA och Tyskland besökte Kultivator, The Glass Factory, Lindöateljeerna/Kalmar konstmuseum under två månader mellan 2013-07-15- 2013-11-01. Samarbete mellan Kalmar konstmuseum, Borgholm, Emmaboda och Kalmar kommun med stöd från Iaspis och Regionförbundet i Kalmar län. (15/7 2013–1/11 2013)


IMG_1965_27:e Berlinbiennalen

Kalmar konstmuseum var som enda institution norr om Berlin en officiell del av biennalen 2012 genom Marina Napushkinas utställning och tidning Self Governing och Pawel Althamers videoverk N.R.M. – Pramien. (Sommaren 2012)


VII Shiryaevo Biennale of Contemporary Art, Ryssland

”Strangers: Between Europe and Asia”. (4/8–30/8 2011)
Läs mer


Konstprojekt i Samararegionen, Ryssland

”Street as a museum – museum as a street” (2010–2011)


Konstresan

Ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Radio Kalmar och konstkonsulenten i Kalmar län. (25/1–31/1 2010)
Konstresan besöker IKEA 25 ‐ 31 januari 2010 PDF


Ung kritik 2009 – tankar kring socialkritiken

Ca 200 elever från gymnasieskolorna Jenny Nyström, Lars Kagg, Stagnelius och Waldorf har under hösten deltagit i ett samarbetsprojekt med Kalmar konstmuseum. Utställningarna ”Socialkritiken” och ”mellan dig och mig” har varit utgångspunkten. Resultatet av den processen, där eleverna engagerat har diskuterat och skapat, visades i Rotundan och på Kalmar konstmuseum. (9/12–6/1 2010)