Samarbetsprojekt

Sedan nyöppningen 2008 har Kalmar konstmuseum drivit åtskilliga projekt, såväl i länet och i Sverige som internationellt. Projekten drivs i samarbete med kommuner, andra institutioner och enskilda konstnärer och grupper. Det genomgående syftet har varit att skapa ömsesidiga konstnärliga och kulturella utbyten. I många länder har projekten även bidragit till att bygga nätverksplattformar mellan konstnärer. Vi arrangerar även avgångsutställningen för Ölands Konstskola II varje år.

Läs mer om aktuella samarbetsprojekt >>


Tidigare samarbetsprojekt

Om revolutionen kommer/ Alte Schweden
I utställningen Om revolutionen kommer med Alte Schweden ingick workshops för studenter där man arbetade utifrån frågan Vad är frihet?. Detta gjordes i samarbete med Högalids och Ölands folkhögskola, konstskolan II och Linnéuniversitetet. (28/9 2013–18/1 2014)

Air Kalmar 2013
Tre konstnärer/konstgrupper från USA och Tyskland besökte Kultivator, The Glass Factory, Lindöateljeerna/Kalmar konstmuseum under två månader mellan 2013-07-15- 2013-11-01. Samarbete mellan Kalmar konstmuseum, Borgholm, Emmaboda och Kalmar kommun med stöd från Iaspis och Regionförbundet i Kalmar län. (15/7 2013–1/11 2013)

IMG_1965_27:e Berlinbiennalen
Kalmar konstmuseum var som enda institution norr om Berlin en officiell del av biennalen 2012 genom Marina Napushkinas utställning och tidning Self Governing och Pawel Althamers videoverk N.R.M. – Pramien. (Sommaren 2012)


VII Shiryaevo Biennale of Contemporary Art, Ryssland
”Strangers: Between Europe and Asia”. (4/8–30/8 2011)
Läs mer

Konstprojekt i Samararegionen, Ryssland
”Street as a museum – museum as a street” (2010–2011)

Konstresan
Ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Radio Kalmar och konstkonsulenten i Kalmar län. (25/1–31/1 2010)
Konstresan besöker IKEA 25 ‐ 31 januari 2010 PDF

Ung kritik 2009 – tankar kring socialkritiken
Ca 200 elever från gymnasieskolorna Jenny Nyström, Lars Kagg, Stagnelius och Waldorf har under hösten deltagit i ett samarbetsprojekt med Kalmar konstmuseum. Utställningarna ”Socialkritiken” och ”mellan dig och mig” har varit utgångspunkten. Resultatet av den processen, där eleverna engagerat har diskuterat och skapat, visades i Rotundan och på Kalmar konstmuseum. (9/12–6/1 2010)