Art Line

Calle Holck, You Are Great

Art Line är ett internationellt konst- och kulturprojekt med 14 partners i 5 länder runt södra Östersjön; Sverige Polen, Tyskland, Ryssland och Litauen. Tyngdpunkten för projektet ligger på digital konst och konst i offentliga miljöer. Det ger ett starkt fokus på internets betydelse och hur internet förändrat synen på vad som utgör offentliga miljöer.

Art Line