Konstkollo

Konstkollo är ett turnerande konstpedagogiskt projekt som åker ut till länets kommuner och träffar barn och unga i deras egna områden. Konst och relationer var temat för konstkollot 2013.

konstkollo.com