KultDel

Stillbilder från projektet KultDel

För att öka deltagandet och tillgängligheten av kultur gör vi sändningar via internet från kulturinstitutionernas program. Föreläsningar, föreställningar och visningar av utställningar sänds till länets bibliotek eller andra platser i länet. Ett samarbete mellan Kalmar konstmuseum, Linnéuniversitetet, Regionbiblioteket och länets kulturinstitutioner.

YouTube spellista