Kallelse till årsmöte 2024

VÄLKOMNA TILL KALMAR KONSTFÖRENINGS ÅRSMÖTE

Tisdag 23 april kl. 19.00 är det dags för Kalmar konstförenings årsmöte. Mötet kommer att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum.

Från styrelsen hoppas vi att många medlemmar deltar i årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening. Konstituerande styrelsesammanträde med den nya styrelsen hålls samma kväll direkt efter årsmötets avslutande.

Kallelse och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga här nedanför.

Dagordning Kalmar konstförenings årsmöte 2024
Verksamhetsberättelse för 2023
Årsbokslut och revisionsberättelse för 2023
Valberedning inför årsmötet

Väl mött!

Styrelsen för Kalmar konstförening genom ordförande Peter Adolfsson