Massa i rörelse, videoverk

Johanna Gustafsson Fürst

Den perfekta produkten
2015
Video, 17 min


Malin Pettersson Öberg

Att läsa glaset
2015
Video, 16 min 30 sek


Ingela Johansson

I ljuset och skuggan av ornamenten – en repetition
2015
Kap 1: 35 min. Kap 2: 35min.