Bli medlem

Kalmar konstförenings medlemskort

Engagera dig i Kalmar konstförening! Här möts samtidskonst, konsthistoria, form och design av såväl nya som etablerade konstnärer och formgivare.

Kalmar konstförening är huvudman för Kalmar konstmuseum och Designarkivet – arenor för nationell och internationell samtidskonst och design. Genom utställningar, seminarier och en regional pedagogisk verksamhet för barn, unga och vuxna förmedlas konst och design till en bred publik.

Kalmar konstförening bildades 1917 och 1942 invigdes Kalmar konstmuseums första lokaler. Nuvarande museibyggnad som ritats av Tham & Videgård Arkitekter invigdes 2008. Museets nationella och internationella profil har fått mycket uppmärksamhet och räknas som en betydelsefull konstinstitution i Sverige.

Designarkivet i Pukeberg, Nybro, är ett nationellt arkiv för form och design i Sverige. Arkivet arbetar för att samla, bevara och tillgängliggöra material som ger kunskap om designerns arbetsprocess genom historien. Designarkivets samling består av över 120 000 arkivalier från formgivare verksamma i Sverige. Skissen som uttryck för arbetsprocesser är av särskilt intresse och utgör samlingens kärna.

Sedan 2020 går medlemsavgiften till inköp av nya verk till Kalmar konstmuseums samling. Dessutom får du som medlem vara med och påverka i en förening som driver både konstmuseum och ett nationellt arkiv för form och design i Sverige!

Kalmar konstförenings medlemskap:

  • Ordinarie, 200 kr  (100 kr för pensionär, student och för boende på samma adress som annan medlem)
    I ordinarie medlemskap ingår fri entré till Kalmar konstmuseums och Designarkivets utställningar och 20% rabatt på böcker i konstmuseets butik. Ditt medlemskap ger dig även fritt inträde till Wanås skulpturpark samt gå två och betala för en när du besöker Louisiana Museum of Modern Art mot uppvisande av ett giltigt medlemskort.
  • Familjemedlemskap, 300 kr (150 kr för pensionär)
    För två till fem personer finns familjemedlemskap. Till detta tecknas två medlemskort (på två kortinnehavare över 22 år, boende på samma adress) där alla ordinarie förmåner ingår och det också erbjuds fri entré till workshops för barn och unga.
  • Ständigt medlemskap, 5000 kr
    Med denna medlemsform visar man ett starkt stöd för Kalmar konstförenings verksamhet. För ständiga medlemmar ingår samtliga förmåner och ditt medlemskap behöver inte förnyas. En ständig medlem är just det – ständig!

För att bli medlem fyller du i formuläret nedan så skickas all information du behöver. Medlemskap kan även tecknas i Kalmar konstmuseums reception.

Vid frågor om medlemskap, kontakta:

Ullis Bramstedt
museivärd och medlemsansvarig
ullis.bramstedt@kalmarkonstmuseum.se

Du är hjärtligt välkommen!

Vi hanterar självfallet dina personuppgifter enligt svensk lag.