Motioner till årsmötet 2019

Parklandskap av Sven Rosman

Kära medlemmar,

Onsdag den 24 april kl 19.00 är det åter dags för årsmöte för Kalmar konstförening. Mötet kommer att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum. Vi kan glädjas åt ett mycket framgångsrikt och välbesökt år för verksamheten under 2018. Vi tar dessutom med oss utmärkelsen som Årets Mötesplats in i 2019.

Från styrelsen hoppas vi på att många medlemmar kommer till årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening.

Om du vill skriva en motion till årsmötet så ber vi dig att lämna den till museet senast den 31 mars, men gärna redan innan den 21 mars, detta för att styrelsen ska hinna bereda inkomna förslag. Skicka den till: info@kalmarkonstmuseum.se eller Kalmar konstmuseum, Stadsparken, 392 33 Kalmar.

Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på museets webbsida två veckor innan mötet.

Väl mött!

Styrelsen för Kalmar konstförening genom ordförande Maria Lindmark

 

Bild: Sven Rosman, Parklandskap, utan årtal