Åsa Jungnelius

Titta, en vara som kan tala!

I det här projektet kommer jag att undersöka objektifiering av konstnären satt i relation till produktionen av varor.

_MG_7542imagesHW.4images-2

asa_jungnelius

Unknown

Foto Jonas Lindström och Karin Björkqvist, bilderna är tagna mellan 2007-2010.

Åsa Jungnelius är konstnär (MFA), baserad i Stockholm och Månsamåla som arbetar med utställningar, skulptur, plats specifik konstnärlig gestaltning och produkt formgivning. Jungnelius är lektor på Konstfack.

Jag arbetar med materialitet som mitt språk och intresserar mig för relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i. Den materiella kulturen är för mig i en konstant positionering som beskriver de ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska förutsättningarna för vår tid som vi lever i. Objekten blir till en form av fetischer över oss som individer och vår samtid. Gestaltningen är ofta rumslig och vilar på en konceptuell grund, där handens avtryck och min intuition tillför en ton. Det främsta uttrycksmedel är materialet glas för det passar min konstnärliga diskurs.

Under 2014 initierade jag Residence-in-Nature är ett långsiktigt kollektivt konstprojekt baserat på erfarenheter av plats specifikt kollektivt konstnärligt arbete i en avbefolkningsbyggd där det postindustriella samhället påvisar en komplex livssituation. Det genomfördes med stöd från Regionförbundet Södra Småland och Växjö Kommun. Det utövardrivna initiativet sammanföll med regionens önskan om att genom konstnärligt arbete hitta en varaktig form för ett experimentellt artist-in-Residence program som är kopplat direkt till regionens (de lokala) förutsättningar. Växjö kommun i sin tur arbetar pedagogiskt för att förmedla den plats specifika konsten till medborgarna. Arbetet inför Residence-in-Nature utvecklades redan 2012, under arbetet med det som senare blev separatutställningen: Moder Jord på Kalmar Konstmuseum 2012/2013.

Blicken, biffen och bananen är en är ett platsspecifikt konstnärligt arbete på uppdrag av Stockholmskonst som invigdes våren 2013. Skulptur omfamnar platsen såväl socialt som arkitektoniskt. Jag vill skapa en dialog mellan Hötorgshallens övre och undre del, samt lyfta in flanörens blick ute från torget. Jag har valt att låta gestaltningen ta sin plats i de båda ljusschakten, en del vid trappan ut mot Sergelgatan och en del vid rulltrappan ut mot Hötorget.

Mellan 2007-12 var jag anställd som formgivare på Kosta Boda och arbetade med ett feministiskt förhållningssätt till produktion och objekt. WeWorkInAFragileMaterial var en konsthantverksdriven grupp med 9 medlemmar som arbetade med platsspecifika kollektiva arbeten mellan 2003-10. 2006 initierade jag och curerade tillsammans med Sara Isaksson From, Jihani Kalapur, ett samarbete mellan Nationalmuseum, Tensta Hjulsta Kvinnocenter som sedan visades som en utställning på Tensta Konsthall.

Jungnelius arbete har ställt ut i Sverige och internationellt, bland annat på Vida museum, UKS i Oslo, Botkyrka Konsthall, Norrköpings konstmuseum, Crystal, Växjö Konsthall, Tensta Konsthall, Nationalmuseum och Eskilstuna Konstmuseum.