Byggnaden

exteriör Kalmar konsmuseum

1942 öppnade Kalmar konstmuseum portarna på en egen adress, när föreningen fick ta över en del av det tidigare lasarettet på Slottsvägen. Genom åren följde sedan många diskussioner om olika alternativ för en bättre och mer lämplig placering, exempelvis genom att flytta museet till Kalmar länsmuseum.

Planerna på att bygga helt nytt tog fart 2001 men först 2004 bestämdes att ett nytt museum skulle uppföras i Stadsparken. En internationell tävling avgjordes i februari 2005 efter att 294 förslag bedömts. Det vinnande förslaget, Plattform, var skapat av Martin Videgård Hansson och Bolle Tham.

Den 10 maj 2008 invigde kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth det nya Kalmar konstmuseum, utformat som en kub i fyra plan med fasader av svartlaserat trä. Ett glasat entréparti förenar museibyggnad, den dåvarande restaurangen Byttan och den omgivande Stadsparken.

KASPER SALIN-PRISET

Plakett Salinpriset Kalmar konstmuseum

 

2008 fick den nya byggnaden Sveriges viktigaste arkitekturpris. Juryn motiverade beslutet med orden:

En djärv, genial och oväntad placering av ett konstmuseum i Kalmar Stadspark. Den stora byggnadsvolymen anas med sina ljusblänk bland parkens träd. Det inre är välkomnande och vackert. De släta, ljusa betongytorna och stendetaljerna lyfter fram konsten som här visas. En plats för både ro och eftertanke.

 


Se Bilder av byggnaden