Rapporter

Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik

Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem.

Läs remissen: Remissinstaner för ny museipolitik SOU 2015:89 (PDF)
www.regeringen.se


Inga undantag

Mikael Löfgren, augusti 2014

”Inga undantag” är en rapport om samtidskonsthallarnas nyckelfunktion i konstliv, civilsamhälle, bildning och forskning. Den är författad av Mikael Löfgren och beställd av Klister, ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige, med finansiellt stöd från Riksutställningar. I rapporten hävdas att Sveriges samtidskonsthallar utgör start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala men också mellan olika epoker.

Läs rapporten: Inga undantag. Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar (PDF)


Glasarvet – en förstudie

Ola Carlsson, Ragnhild Lekberg, André Lindahl, mars 2014
Förord av Bengt Olof Johansson

Med finansiellt stöd från Regionförbundet i Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Nybro kommun och Emmaboda kommun har museologen Ola Carlsson inventerat vad som finns kvar i de arkiv som den småländska glasindustrin byggt upp, och vilka möjligheter som finns för det rika materialet. Förutom en sammanställning över de arkiv som finns kvar inom Glasriket innehåller den 42-sidiga rapporten även de nationella och regionala mål som berörs.

Läs rapporten: Glasarvet – en förstudie (PDF)