Stöd oss

Inramade trycksaker och affischer

Kalmar konstmuseum är unikt. Det är Sveriges enda större länsmuseum som ägs av en ideell förening. Det är Kalmar konstförenings som självständigt diskuterar och väljer den styrelse som sätter riktningen för verksamheten. Ett medlemskap i Kalmar konstförening ger dig därför inflytande över kulturen, men det ger även museet resurser att förverkliga ambitionerna. På köpet får du fri entré året runt, med flera av Sveriges mest intressanta konstutställningar.

Samarbeten och sponsring

Kalmar konstmusem är intresserad av olika former av sponsorsamarbeten med företag och organisationer. Det kan vara långsiktiga samarbetsavtal för att ömsesidigt utveckla kompetens, marknadsföring och varumärkesbyggande. Det kan också vara kortare samarbeten för enskilda produktioner och projekt där olika förmånspaket erbjuds mot en direkt ekonomisk ersättning. Berätta dina tankar och idéer för tf. museichef Anneli Berglund, anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se.

Donationer och gåvor

Startskottet för Kalmar konstförening var en donation vilket kommit att bli avgörande för våra möjligheter att utveckla konstsamlingen. Ett konstverk som antas till samlingen blir också tillgänglig för såväl forskare som allmänheten genom vår databas och visningar. Det får samtidigt en plats i konsthistorien, oberoende dess ekonomiska värde och vi tar ansvaret för konstverkets skötsel och bevarande för överskådlig tid.

Lika glada blir vi över ekonomiska gåvor som omedelbart kommer till stor nytta. Du kan välja att vara anonym och generell i din gåva, genom att sätta in pengar på vårt bankgiro 756-5831. Då använder vi pengarna för att vässa en utställning. Om du hellre vill se att pengarna används i ett annat syfte, kontaktar du vår tf. museichef Anneli Berglund, anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se.

Bli medlem

Som medlem i Kalmar konstförening gör du en viktig insats för konsten i Kalmar län. Läs mer om de förmåner som ett medlemskap i Kalmar konstförening ger.

För att bli medlem fyller du i formuläret nedan så skickas all information du behöver. Medlemskap kan även tecknas i Kalmar konstmuseums reception eller i form av betalning till bankgiro 756-5831 genom att uppge namn och adress.

Vi hanterar självfallet dina personuppgifter enligt svensk lag.