Ansök till OPEN CALL!

Kulturvagnen och Kalmar konstmuseum bjuder in till open call inför grupputställningen Efterkonstruktioner som kommer att visas i Kulturvagnen under Smålandstriennalen sommaren 2023. Vi vill tillsammans med dig, enskild utövare eller grupp, vrida och vända på begreppet gestaltad livsmiljö och undersöka det offentliga rummet i en utställning.

Hur långt går du som konstnärligt verksam, för att anpassa dina idéer till efterfrågade teman?

Gestaltad livsmiljö är sedan 2018 ett samlat politikområde som handlar om vårt gemensamma livsutrymme. Utgångspunkten är människans behov och hur de bör genomsyra miljön i vardag och arbete, på landsbygd och i stadsmiljö. Begreppet omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Men hur förverkligas detta och vad kommer mindre orter till godo? Hur resonerar du kring vad gestaltad livsmiljö är och kan vara? Vilka metoder använder du?

I detta open call söker vi nu verk till grupputställningen Efterkonstruktioner, som ska visas i Kulturvagnen, en ombyggd husvagn som fungerar som mobil konsthall. Utställningen visas på platser i Småland under juni till september.

Uppdrag

Välj ut ett av dina befintliga verk. Skriv en efterkonstruktion om hur verket kopplar till temat gestaltad livsmiljö. Som konstnärligt verksam behöver du ibland förhålla dig till olika anvisningar. Har du vänt och vridit på orden för att få ett verk att passa in i olika teman för ansökningar? I den här ansökan är det just den där efterkonstruktionen i relation till ditt verk vi söker. Den kan vara långsökt, kortsökt, skruvad eller självklar i förhållande till verket.

Kriterier

  • Ansökan vänder sig till professionellt yrkesverksamma personer inom alla konstnärliga fält.
  • Du har en koppling till Småland – född, boende, studerande, sommarstuga etc.
  • Verket ska vara ett eget befintligt verk inom ett brett konstnärligt fält som bild, skulptur, arkitektur, konsthantverk, design, fotografi, ljud, video etc.
  • Kulturvagnens dörröppning är ca 49×178 cm, ett mått du behöver förhålla dig till. Vi har även möjlighet att visa verk utanför eller på utsidan av Kulturvagnen.

Anvisningar för ansökan

Välj ut ett av dina befintliga verk och samla följande i ett PDF-dokument:

  • 1-3 bilder på verket, ange material och mått.
  • Din efterkonstruktion i skrift (max 1000 tecken). Texten kan komma att användas i utställningen.
  • Ditt CV, artist statement (max 500 tecken) och hemsida.

Ansökan och frågor skickas till kontakt@kultur-vagnen.se. Märk din ansökan ”OPEN CALL, Efterkonstruktioner”. Deadline för ansökan 30 april och besked ges 10 maj 2023.

Kulturvagnen och Kalmar konstmuseum står för utställningsersättning, fraktkostnader, curering av utställning, programpunkter och marknadsföring.

Kulturvagnen

Tony Blomdahl, tonsättare

Kerstin Björk, konstnär

www.kultur-vagnen.se

Kalmar konstmuseum

Anneli Berglund, bild- och formutvecklare Kalmar län

Sara Hemmingsson, curator

www.kalmarkonstmuseum.se

www.konstikalmarlan.se

Utställningen ingår i Smålandstriennalen och stöds genom Kulturrådet, Region Kalmar län, Region Kronoberg,

Region Jönköpings län och Kalmar konstmuseum.

Vi ser fram emot din ansökan!