Pressmeddelande Kalmar Konstförenings styrelse – mars 2015

Kalmar Konstförenings styrelse meddelar från måndagens styrelsemöte:

– Styrelsen har fortsatt de sedan tidigare påbörjade arbeten kring att skapa ordning och reda i de arbetsgivarrättsliga delarna för verksamheten och det regionala uppdraget från våra finansiärer och dito ekonomi samt museets roll som ett angeläget besöksmål och ta upp arbetet på temat ”medlemsnytta”.

– Styrelsen har med beaktande av den sedan tidigare initierade processen, att stärka Kalmar konstmuseums omvärldsrelationer på såväl medlemsnivå som regionnivå, valt att entlediga Bengt Olof Johansson från sitt uppdrag, detta har skett enligt ömsesidig respekt och gängse förhandlingar som styrelsen inte kommer att kommentera eller lämna ut i detalj.

– Styrelsen vill med denna information klargöra att det råder samsyn i det konstnärliga ledarskapet, vi är stolta ambassadörer för ett konstmuseum som skapat ett varumärke för modern samtidskonst både inom och utanför landets gränser, inte minst inom Östersjöregionen. Styrelsen ser det som självklart att denna profil kvarstår, utvecklas och breddas i samarbete med våra engagerade medarbetare och konstnärer.

På måndagens möte hanterades begäran om entledigande från ledamöterna Johanna Karlin ochÅsa Jungnelius, vilket meddelas valberedningen. Styrelsen entledigade även Tullan Gunér som nu gått in som tf. museichef för Kalmar konstmuseum under rekryteringsprocessen av ny chef.

Med detta sätter vi punkt för historia och blickar framåt, med arbetsro och insikten att föreningen blir snart 100 år – och med detta i fokus moderniserar vi organisationen, möter våren och välkomnar till de utställningar som rullar enligt planeringen. Möten med våra anslagsgivare och information kring arbetet framåt är nu i full gång . Dessutom skall vi starta en spännande rekryteringsprocess av en ny verksamhetschef som tillsammans med föreningen och medarbetare skall fortsätta utveckla Kalmar konstmuseum till Norra Europas mest spännande och relationsskapande mötesplats för samtidskonst.

Med vänlig hälsning Styrelsen 2014-15
Håll koll på kommande aktiviteter: www.kalmarkonstmuseum.se

Den samtida nutidskonsten – Brännpunkt Kalmar den 13 april Kalmar konstmuseum

Årsmötet – Måndagen den 20 april, Kalmar Konstmuseum, där vi även planerar för ett spännande samtal med kollegor inom länets kulturliv – samverkan för utveckling! Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar, och vi hoppas på stort deltagande från föreningens medlemmar och andra som visat på stort engagemang under året.

För media hänvisar vi till:
Presskontakt styrelsen: Akko Karlsson 0705-257223
Om verksamhet – TF verksamhetschef: Tullan Gunér 0480-426282