Äldre protokoll och dokument 2014–2018

Styrelseprotokoll 2015–2018

Styrelseprotokoll 2019-01-30

Styrelseprotokoll 2018-10-03

Styrelseprotokoll 2018-07-12

Styrelseprotokoll 2018-06-07

Konstituerande protokoll 2018-06-07

Styrelseprotokoll 2018-03-19

Styrelseprotokoll 2017-12-07

Styrelseprotokoll 2017-11-16 i PDF-format

Styrelseprotokoll 2017-08-23 i PDF-format

Styrelseprotokoll 2017-05-24 i PDF-format »

Konstituerande protokoll 2017-04-26 i PDF-format »

Styrelseprotokoll 2017-03-14 i PDF-format »

Styrelseprotokoll 2017-01-24 i PDF-format »

Kalmar konstförening Styrelseprotokoll 2016 i PDF-format »

Kalmar konstförening Styrelseprotokoll 2015 i PDF-format »


Övriga dokument 2014-2017

Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse för 2017

Årsmötesprotokoll 2017 i PDF format»

Kalmar konstförenings styrelse 2017 i PDF format»

Måldokument för Kalmar konstmuseum 2016 i PDF format »

Årsboksslut 2016 i PDF-format »

Verksamhetsberättelse Kalmar konstförening för år 2016 i PDF-format »

Verksamhetsberättelse Kalmar konstförening för år 2015 i PDF-format »

Årsredovisning 2015 i PDF-format »

Verksamhetsberättelsen 2014 i PDF-format »

Kalmar konstförenings stadgar »