Finissage Obetingade Slag

Sista chansen att se utställningen Obetingade slag på Kalmar konstmuseum. Avslutas med handlingen ”Utrensning pågår” kl.15.00.

I utställningen finns objektet Star of the tenth moon av Arijana Kajfes som har byggts på plats med rå lersten och under utställningens gång underhållits genom att lindas med våta förband. Vissa dagar har objektet varit lindat, vissa dagar olindat och med tiden har det torkat och spruckit. Sista dagen kommer det att rivas för att återgå till sitt ursprungliga tillstånd som lera. Det kan ses som symbolisk handling med många betydelser, välkommen för att se och tolka själv kl.15.00.