KLUBBONSDAG och FÖRELÄSNING

Om att se träden i all skog – Jonatan Habib Engqvist om frihet och begränsningar utifrån Erla Haraldsdóttirs arbetssätt och måleriets förutsättningar.

För Erla Haraldsdottir kommer ofta uppgiften före bilden. Det är ett sätt att undvika den romantiska föreställningen om konstnärsgeniet och undkomma ”inspirationstvånget”. Genom att söka friheten i kravet, undslipper hon kravet på frihet. I hennes figurativa och instruktionsbaserade måleri, blir därför spänningen mellan frihet och tvång både resultat och utgångspunkt. Varje målning är ett spår av denna ständiga förhandling mellan idé och utförande. Att utföra uppgiften att måla träd i skogen är till exempel något helt annat än att måla träd i skogen.

Jonatan Habib Engqvist är curator och teoretiker. Han har arbetat med Erla Haraldsdotter i olika sammanhang sedan 2010. Han har bland annat skrivit om hennes praktik för böckerna Difficulty of Freedom/Freedom of Diffuculty (2014) och Make a Painting of Trees Growing in a Forest (2015).

Samarrangeras med Ölands folkhögskola

Läs mer om Erla Haraldsdóttirs utställning