Ett samtal om Irrational Times

En kväll om designprocess kontra konstnärlig process, om hantverk kontra massproduktion och hållbarhet. Och varför designers intresserar sig för det irrationella. Om att ta sig tid och kanske vara en motpol till modernismens syn på design.

Samarbetet mellan Kosmos Project och Petra Lilja Design är ett kulturellt utbyte mellan polsk och svensk historia, tradition och hantverk som ger inspiration till deras skilda designprocesser.

Program

Eva Wängelin, intendent på Designarkivet inleder med en kort föreläsning: ”Vad har design med den grekiska filosofin att göra? – om nyfikenhet för det okända som utgångspunkt för designprocessen”.

Petra Lilja visar utställningen Irrationell Times och berättar om processen och samarbetet med Kosmos project.

Paus med fika ingår

Diskussion/samtal med Johanna Rosenqvist, konsthistoriker, Kulturledarprogrammet Linnéuniversitetet i Växsjö

Läs mer om Irrational Times