Att påverka det offentliga rummet – i Baltikum och i Sverige

Samtal kring idéerna bakom utställningen Present Tense, som presenterar konstnärliga strömningar i förhållande till det offentliga rummet i de baltiska städerna. Det offentliga rummet som en plats för omvandling, utbyte och deltagande.

Deltagare är konstnärer och aktivister som K-Lab (Karoliniškės Architecture Lab) från Vilnius, och b210 (ett arkitektkontor från Tallinn som för närvarande är på IASPIS-residens i Kalmar), som presenterar metodik och förslag för intervention i, och omskapande av, offentliga ytor i 1960- till 1980-talens massbostadsområden. Professor och arkitekt Tor Lindstrand från KTH i Stockholm deltar som lokal kommentator, han ger en överblick över sin forskning om hur förändringar över tid tillsammans med nya insikter om det offentliga rummet påverkar vår tids planering och arkitektur i Sverige. Han kommer att fokusera på det pågående projektet att bygga en ny konstinstitution för Botkyrka Konsthall i miljonprogrammet med samma namn, från 1970-talet strax söder om Stockholm. Presentationerna följs av ett samtal, som modereras av curatorerna.

Present Tense är en utställning som sträcker sig utanför museets väggar och utmanar etablerade normer med alternativa konstnärliga strategier, som en reaktion på aktuella förändringar av det offentliga rummet och dess funktion

Presentationer av konstnärer och kuratorer kring samlingsutställningen Present Tense.

Läs mer om Present Tense

KONSTMUSEET BJUDER PÅ PENGAR

Vad: De första 100 som köar för att komma in får 100 kronor var
När: Lördagen den 29 november kl. 13.00
Var: Konstmuseet i Kalmar

I samband med utställningen Present Tense vill vi bygga en kö in till museet. De första 100 besökarna kommer att få 100 kr var, direkt i handen.

Initiativet är en intervention av konstnären Flo Kasearu, arkitekterna Grete Soosalu och Aet Ader, och urbanisten Andra Alaoe, alla från Tallinn. Det var också där, utanför konsthallen mitt i staden, som de 2010 organiserade den första ”Konstkön”.

Precis som i dagens butiksjippon fick de hundra första besökarna hundra estniska kronor var. Pengarna som delades ut kom från ett EU-stipendium för europeiska kulturhuvudstaden – som det året alltså var Tallinn.

Den baltiska Konstkön är ett budskap på flera olika nivåer: först och främst betraktas köer som en stereotyp från Sovjet-samhället, speglande en bristekonomi där man tvingas köa för varor. 2010, efter den ekonomiska krisen och den påföljande massarbetslösheten, återkom köerna i en annan form, nu vid arbetsförmedlingarna som erbjöd tillfälliga säsongsarbeten.

Konstkön för in köandet på den samtida galleriscenen, utforskande och kommenterande hur dagens museer och konstrum är pressade att ständigt söka nya och större publikgrupper.

Varmt välkommen att köa för Kalmar Konstmuseum, du också! Det lönar sig.

Vernissage Present Tense

Program

14.00 Utställningen öppnar
Museichef Bengt Olof Johansson hälsar välkommen
Utställningen invigs av Litauens ambassadör Eitvydas Bajarünas
Curator Marianna Garin presenterar utställningen tillsammans med co-curator Andres Kurg

15.00 Konstnärssamtal med några av konstnärerna, curator och publiken

Grupputställningen Present Tense omfattar konstverk av tio konstnärer från de tre baltiska huvudstäderna.

Choreography for a Running Male

Egle Budvytyte, Choreography for a Running Male, ett performance som startar vid Kalmar konstmuseum och fortsätter runt i Kalmar på olika platser där publiken får följa med.

Choreography for a Running Male ingår i grupputställningen Present Tense som omfattar konstverk av tio konstnärer från de tre baltiska huvudstäderna.

Gratis hantverkare

Kostas Bogdanas vill utföra måleriarbete, plattsättning, rörarbete och golvläggning, hemma hos dig, i november. Förutom att vara en yrkesskicklig hantverkare är han även konstnär. Så om du står för materialet, nöjer han sig med att du låter andra titta på vad han utfört.

Ring eller mejla Maiken Fohlin på Kalmar konstmuseum och berätta vad du vill ha hjälp med. Om Kostas gillar ditt uppdrag kan det bli del av grupputställningen Present Tense som pågår mellan 15 november och 15 februari. Du når Maiken på 0480-42 62 75 eller maiken.fohlin @ kalmarkonstmuseum.se

ps. Kostas hälsar att han inte prioriterar de rika.