Tema och kickoff för Sydosten United 2022

Karta över Småland, Öland och Blekinge

Satsningen på Sydosten United är en del i att utveckla den jurybedömda salongen som i många år varit en uppskattad del av Kalmar konstmuseums utställningsprogram. Salongen är öppen för ansökningar från både amatörer och professionella konstnärer som har någon anknytning till landskapen i sydöst.

Nytt för 2022 blir alltså introduktionen av ett tema, det kommer vara ”vårt Nationalmuseum”.

Om temat säger Markus Emilsson, utställningens curator:
Om vi i Småland, Blekinge och på Öland skulle skapa en egen paviljong på Nationalmuseum, en som representerar vår sydostliga del av nationen, hur skulle vi vilja att den såg ut? Hur skulle vår identitet målas upp? Vilka form- och bildvärldar skulle ges utrymme? Vilka teman skulle ta ton?

Vi vill undersöka det med deltagarna och skapa en Sydosten på Kalmar konstmuseum 2022 som beskriver oss. En utställning som omfamnar både amatörer och professionella och som rymmer både tradition och förnyelse. En salong där våra konstnärliga språk berättar om livet här. Om hemmen, naturen och kulturen. Konstverk som talar om våra lustar, rädslor, frågeställningar och drömmar.

Inför Sydosten United 2022 har Kalmar konstmuseum valt att slå samman konst, design, slöjd och konsthantverk. De är olika former av materialiserande men de förenas under ett gemensamt paraply av berättande. De utgör alternativa språk för att utforska, beskriva och ifrågasätta vår omvärld och tillvaro. Förhoppningen inför Sydosten United 2022 är en rik dialog med många uttryck där måleri, video, träsnideri, foto, silver, glas, textil, metall, papier mâché, plastpärlor, tvålslöjd och mycket mer får berätta om oss, här och nu, och skapa ett sydostligt Nationalmuseum 2022.

För att starta nedräkningen till Sydosten 2022 bjuder Kalmar konstmuseum nu även in till en kickoff, lördag 13 november kl 14. Tillsammans med Markus Emilsson, curator för Sydosten United 2022, kommer potentiella deltagare då få möjligheten att samlas och diskutera temat, vilka utgångspunkter man kan tänkas ta, och kanske även lägga grund för nya samarbeten och experiment!

– Vi tycker det är viktigt att understryka hur Sydosten, förutom att vara en utställning, också är en möjlighet för folk att skapa nya kontakter och få nya intryck och perspektiv, säger Markus Emilsson. Vi hoppas att en kickoff ska vara en första chans att samlas och inspireras!

Ansökningstiden för Sydosten United 2022 kommer att öppna i början av sommaren 2022. Fler programpunkter på vägen dit kommer att följa under våren.