Bildmaterial

Designskisser

Designarkivet tillhandahåller digitaliserat material ur samlingen mot en serviceavgift. Vi digitaliserar oskannat material på förfrågan och i mån av tid. Upphovsrätten hanteras i erforderligt fall av beställaren.

Digitaliserade bilder:

1-5 bilder: 300 kr/st.
för bilder därutöver: 200 kr/st.

Icke digitaliserade bilder:

1-5 bilder: 500 kr/st.
för bilder därutöver: 400 kr/st.

Kontakta oss om du har särskilda önskemål eller är i behov av ett större antal bilder!

Fotograf ska anges ”© Foto: Designarkivet” om inte annan upphovsman har angivits.