Verksamhet

SAMLA OCH BEVARA Designarkivet arbetar för att samla och bevara material, som ger kunskap om designerns arbetsprocess genom historien. Det är en nationell samling där fokus är att utveckla samlingen, och utvidga kunskapen. Vilka kriterier ska vara grunden för ett aktivt insamlingsarbete? Hur gör vi för att hålla samlingen aktuell? Vilket område behöver förstärkas? Vad ur samtiden kommer att vara viktigt i framtiden? Vad kan vi ta hand om? Det här är frågor som vi hela tiden brottas med. På ett arkiv ingår aktiv samling, registrering och i bästa fall digitalisering. Vi lånar ut till andra institutioner och museer. Vi organiserar samlingen och gör den sökbar.

FÖRMEDLA Form, design, process och produkt är ledord för insamlandet, och sammanhanget i tid och rum prioriteras, men arbetsuppgifterna tar inte slut där. För att skapa förståelse för hur designhistorien sett ut är det viktigt att möta människor utanför verksamheten. Pedagogiken på Designarkivet bedrivs till stor del genom visningar, workshops och föreläsningar. Studenter är en viktig målgrupp för oss. Dels informerar vi om hur man kan använda ett arkiv, dels berättar vi om just vår fantastiska samling. Designstudenter kan vara våra framtida forskare. Ett annat forum för att förmedla kunskap och upplevelser av samlingen är genom utställningar. Varje år producerar Designarkivet tillsammans med Kalmar konstmuseum utställningar där olika designteman behandlas, ofta med ett kritiskt/ideologiskt grepp.

FORSKA Forskning är en viktig del för att göra nya upptäckter i arkivmaterialet. På så sätt skapas fördjupad kunskap som kan sprida ljus över Designarkivets samling, men också över designhistoria och designområdet som helhet. Det historiska perspektivet är en naturlig del av ett arkiv. Designarkivet arbetar utifrån tanken att historia är en ständigt närvarande del av vår samtid. Nya och äldre uttryck och värden existerar parallellt. Förfluten tid påverkar nuet och formar framtiden. Designarkivets engagemang sträcker sig därför även till samtida fenomen och strömningar på designområdet. Vi ser det som viktigt att vara öppen för, och om möjligt initiera, forskningsprojekt i eller i relation till samlingen. Arbetet för ökad forskning sker både i den vardagliga verksamheten och genom samarbeten. Att arbeta med olika forskningsnätverk är en långsiktig strategi för att öka verksamheten i forskningsfältet.

SAMARBETA En god relation mellan Designarkivet och formgivarna är en förutsättning för att kunna samla material på ett kvalitativt sätt. Tonvikten i den uppsökande insamlingen bygger på det personliga mötet, för att skapa ett samarbete mellan designer och arkiv. Om möjligt intervjuas formgivarna så att den egna berättelsen kan komplettera samlingen. Designarkivet söker också samarbete med institutioner och personer där kunskap och intresse kring gemensamma teman kan finns. Projekt eller samverkan där traditionella frågeställningar kan belysas på nya sätt, är av särskilt vikt för att göra kunskapen om designområdet mer aktuell. Ett sådant samarbete utvecklas nu med Glass Factory i Emmaboda kommun.

Designarkivet är en del av Kalmar konstförening och drivs med stöd av Region Kalmar län och Kulturrådet.