Kalmar konstförening

Gammalt protokoll

På bilden: Anteckning från protokoll vid Kalmar konstförenings grundande


Styrelseprotokoll och övriga dokument


Kalmar konstförening som grundades 1917 äger och driver Kalmar konstmuseum, Designarkivet och deras samlingar av konst och dokumenterad formgivning. Tillsammans utgör verksamheten ett regionalt museum för konst och formgivning i Kalmar län.

Allmänna mål och riktlinjer för verksamheten anges i stadgar för Kalmar konstförening, förordning om statsbidrag till regionala museer, överenskommelse med Region Kalmar län och i med riksdagens antagna mål för den statliga kulturpolitiken.

Konstföreningens styrelse beslutar i frågor som rör verksamhetens övergripande mål och ekonomiska ramar samt uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt utfall. För konstmuseets anläggningar och genomförandet av den konstnärliga och operativa verksamheten ansvarar museichefen med hjälp av museets personal. Museichefen skall fortlöpande hålla styrelsen väl informerad om den pågående verksamheten samt presentera förslag till verksamhetsprogram för kommande halvår senast sex månader före dess förverkligande.

Konstmuseet visar utställningar med verk ur konstföreningens samlingar och tillfälliga utställningar med bildkonst och design.Verksamheten finansieras genom årliga anslag från statens samverkansmodell, Region Kalmar län, Kalmar kommun och Nybro kommun.

Bli medlem i Kalmar konstförening