Tidigare projekt


Sketch: Hans Krondahl

2017 Nybro & Kalmar

Nordcode together with Designarkivet in Nybro, hosted the 16th Nordcode seminar 7-9 November 2017.

Läs mer om 2017 Nybro & Kalmar


J2015

NORDCODE

I augusti 2015 medverkade Designarkivet i Nordcodes seminarieprogram i Jyväskylä, Finland. Syftet var att knyta DA till ett forskningsnätverk inom designfältet. På plats fick vi möjlighet att presentera Designarkivet som samling och Pukeberg som plats och sammanhang. Vi kommer att utveckla samarbetet och härbärgera en seminariesession på Designarkivet 2017.

Nordcode startades 2000 och samlar aktiva forskare och doktorander som forskar om den kommunikativa aspekten hos artefakter, estetiska kvaliteter hos fysiska produkter och objekt samt designprocesser relaterat till ovanstående.

www.nordcode.net/what-is-nordcode/


Glasarvet

Med finansiellt stöd från Regionförbundet i Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar län, Nybro kommun och Emmaboda kommun inventerade museologen och projektledaren Ola Carlsson under 2013–2014 Glasrikets många arkiv. Målet var att nedteckna vad som finns kvar i de arkiv som den småländska glasindustrin byggt upp.


Reform Glasriket

Projektet genomfördes under 2013 med finansiering från Vinnova. Det innehöll ett endagarsseminarium samt skriften Reform Glasriket. Tre författare/föreläsare tog upp och behandlade grundläggande frågor rörande Glasrikets framtid i en kritisk kontext. Projektets grundsats var att gå vidare från en stagnerande debatt kring utvecklingen av glasindustrin.

Läs mer om projektet ReformGlasriket-review