Forskare & studenter

Forskarservice

Designarkivet arbetar för att stödja forskning inom design och designhistoria. Samlingen innehåller information och sammanhang som kan fördjupa kunskapen om relationen mellan människa och föremål, kreativa processer, arbetsvillkor och mycket mer.

De förutsättningar som finns för forskning i Designarkivets material är:

  • Designarkivets databas. Här är majoriteten av samlingen sökbar. Stora delar av samlingen är digitaliserad, främst textila verk. Övriga objekt kan digitaliseras på förfrågan.
  • Samlingen. Ett besök på Designarkivet ger dig möjlighet att tillsammans med arkivpersonal titta på enskilda dokument, foton och referensmaterial.
  • Bibliotek och tidskriftssamling. Designarkivets bibliotek är välförsett både med biografier, generisk designlitteratur och med forskningsinriktad litteratur. Arkivet har även en specialsamling; Rune Monös arbetsbibliotek. Tidskriftsamlingen omfattar tidningen Form från 1911 och framåt, men även andra specialtidskrifter som Arbitare, Domus m.fl. Även äldre tidskrifter riktade mot hemmamarknaden.
  • Andra lokaliteter. Eftersom olika typer av forskning, både traditionell och experimentell, är relevant för designämnet så är servicen kring forskning flexibel. Vi gör vad vi kan för att uppfylla särskilda önskemål. På Pukebergsområdet finns ett flertal stora salar och rum. Här finns möjlighet att anordna seminarier, sessions, workshops, konferenser och utställningar.

För studenter

Behöver du material till en uppsats eller ett examensarbete inom designområdet?

Designarkivet välkomnar alla studenter som vill använda sig av samlingen eller vill veta mer om design och designhistoria. Utöver samlingen kan du som student få tillgång till vårt referensbibliotek och vår tidskriftsamling. Materialet spänner brett och djupt över designämnet. Inspiration och intressanta ingångar är lätta att hitta här. Även personalens kunskaper inom design, konst och hantverk är tillgänglig för dig som student. Enskilda studenter besöker Designarkivet utan kostnad.

Vi erbjuder:

  • Möjligheten att gå igenom arkivmaterial
  • Tillgång till bibliotek och tidskriftsamling
  • Ämnen för uppsatser och examensarbeten
  • Kontakter ur Designarkivets breda nätverk

 

Kan Designarkivet hjälpa dig?
Kontakta oss och boka in en tid!