Forskning

Designskisser i pärm

Design är ett relativt nytt forskningsfält inom den akademiska världen. Det är dessutom ett brett fält, där ämnet kan omfatta många aspekter på relationen mellan producent, designer, produkt, konsument och det omgivande samhället under olika tider. Redan från Designarkivets första år var tanken att materialet skulle vara lämpat för att forska om designprocessen; det kreativa arbetet som är grunden för produktdesign.

Forskning är ett sätt att skapa kunskap och därmed levandegöra ett arkiv. Designarkivets mål är att göra forskning till ett av verksamhetens huvudspår. Ansatsen i arbetet är att  långsiktigt forma Designarkivet till en institution med utrymme för nya kombinationer av forskningsinriktningar. Grundtanken är att alla sätt att fördjupa förståelsen för design, och för människans relation till föremål, är värdefulla för Designarkivet och för samhället.

Det finns stora områden att utforska och förstå kring design, designprocess och designhistoria. En viktig frågeställning är hur forskningssamarbeten på bästa sätt planeras i förhållande till plats, ämne och samlingens innehåll. Seminarier, forskningssessioner och gruppdiskussioner är några former som har prövats. Diskussionerna har rört forskningsläge, specifika forskningsämnen och forskningsfrågor. Aktiviteterna har hittills resulterat i två ansökningar om forsknings- och projektmedel. Samarbete med universitetsvärlden är av stor vikt för Designarkivet

Forkarservice ›