Samtida insamling

CD-skivor

Idag arbetar så gott som alla inom kreativa yrken både med penna och dator som verktyg. Arkiv som samlar deras arbetsprocesser behöver därför tänka om kring hur insamling och bevarande ska göras framöver. Designarkivet och Arkitektur- och designcentrum i Stockholm  samarbetar därför kring frågan om vilka nya metoder som behövs för att samla in digitalt material till arkiven. Hur hanterar vi på bästa sätt detta material? Hur bevarar vi det för framtiden? Ambitionen är att skapa en nationell referensgrupp för hur insamling av samtida skapande processer i framtiden kan göras på bästa sätt. Det långsiktiga målet med samarbetet är att skapa en nationell standard för insamling av samtida arbetsprocesser som innehåller både analogt och digitalt material.

En bra relation mellan arkivet och formgivarna anser vi är en förutsättning för att kunna samla material på ett kvalitativt sätt. Tonvikten i insamlingen är därför att skapa ett nära samarbete mellan designer och Designarkivet.

Många donationer kommer till designarkivet från formgivare i slutet av sin yrkesverksamma tid, eller från familjer till avlidna formgivare. För Designarkivet är en strategi för att även samla samtida design av yttersta vikt. För tillfället arbetar Designarkivet utifrån en trestegsmodell när det gäller aktiv insamling. Vi samlar aktivt forskning med relation till formgivning eller formgivare, samt design som är representativ för samtiden. Följande kriterier är grund för en strategisk modell:

  1. Vi vill att designen/designern ska finnas representerad i vårt arkiv
  2. Vi vill att designen/designern ska följas upp av vårt arkiv
  3. Vi vill att designen/designern ska kunna beforskas i vårt arkiv.

Sammanfattning av förstudien i PDF-format ›