Reform Glasriket

 

Projektet genomfördes under 2013 med finansiering från Vinnova.

Det innehöll ett endagarsseminarium samt skriften Reform Glasriket.  Tre författare/föreläsare tog upp och behandlade grundläggande frågor rörande Glasrikets framtid i en kritisk kontext. Projektets grundsats var att gå vidare från en stagnerande debatt kring utvecklingen av glasindustrin. Designarkivets ambition var att släppa in de frågeställningar som slentrianmässigt undveks där.

Utgångspunkten var att Glasrikets utveckling skulle kunna ses genom perspektivet av en inledande designprocess. Här låg projektets tonvikt. Det innebar att ringa in vilka behov som behövde mötas och varför. Först genom att ställa de obekväma frågorna. Ett 70-tal deltagare möttes i Orrefors för föreläsningar och workshop. Diskussionen var mångfacetterad och välkomnades av många.

Som oberoende aktör hade vi möjligheten att tillhandahålla arenan för en debatt där första steget togs för att en hållbar utvecklingsprocess i Glasriket.

Rapport

BILD: Bertil Vallien, skiss till bottendekor för glasobjekt Accent, DA-034227