Sommar-höst: Arbetet fortsätter

Arbetet med det undersökande konstprojektet Massa i rörelse fortsätter. Under sommaren har vi konstnärer som medverkar i projektet – Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg – arbetat vidare med enskilda verk och processer som under vintern kommer presenteras i utställningen Massa i rörelse på Kalmar konstmuseum. Genom möten och intervjuer, forskning, undersökningar och formexperiment har vi samlat material på plats i Glasriket och arbetat vidare med materialet i våra ateljéer.

I september samlades vi i Kalmar för att tillsammans med museets personal planera utställningen som öppnar 5 december och pågår till 28 februari. I samband med utställningen Massa i rörelse kommer vi att genomföra ett antal programpunkter och under dess senare del även en konferens i samarbete med Lisa Rosendahl. Under 2016 planeras ytterligare en presentation av Massa i rörelse i form av en utställning på The Glass Factory i Boda. Mer information kommer! Håll ögonen öppna för inbjudningar till vernissage och programpunkter, och välkommen att till dess ta del av bildmaterial från de pågående arbetsprocesserna.