Eva Arnqvist

POSITIONSFÖRFLYTTNINGAR (arbetstitel)

−  Titta, ser du vid outleten där borta, förut låg trädgårdsmästarens hus där, och där var det också blomsterhandel. Det var öppna fält och där fanns den där aqua-rutschen. Efter rutschen var det bara öppen mark som man slådde, och så trädgårdsmästaren. Det köpte man och rev. Outleten byggdes i tre etapper. Det gick i ett kan man säga. Det finns planer på att bygga mer, en amfiteater och lite andra attraktioner här i backen men hur nära det är att genomföras har jag ingen aning om, men planerna finns.

Ur samtal från rundtur i Kosta med Berne Karlsson, pensionär och aktiv i Ekeberga hembygdsförening.

SONY DSC

Det var i Kosta som glasindustrin i Småland en gång började, och som sedan kom att utvecklas till ett ”rike”. Idag är Kosta än en gång först ut, denna gång som nav i utvecklingen av det så kallade ”nya Glasriket”. Likt stora delar av Glasriket befinner sig Kosta idag i en omvandling från industri- till tjänste- och upplevelsesamhälle och Kosta är det samhälle där förändringen syns allra tydligast. Sedan New Wave Group med Torsten Jansson i spetsen år 2005 tog över Orrefors Kosta Boda AB har samhället genomgått stora förändringar.  Här tillverkas fortfarande glas men det är inte längre bruket som dominerar stadsbilden utan outletsen och glashotellet (som numera också är de största arbetsgivarna).

SONY DSC

Besöksnäringen hyllas idag som en ny svensk bas- och tillväxtindustri och från såväl kommunalt, regionalt och statligt håll satsas just nu stora resurser på att utveckla och profilera Glasriket som destination för att lyfta regionen ur krisen. Vad innebär omställningen från industri- till ett till stor del upplevelse- och tjänstebaserat samhälle?  Hur sker det, och hur påverkar det ett samhälle?  Vad betyder det för vår förståelse av en plats och en produktion? Mitt arbete för Massa i rörelse handlar om, att med Kosta som utgångspunkt, utforska detta skeende.

SONY DSC

Eva Arnqvist är konstnär verksam i Stockholm. Hon arbetar i ett brett spektrum av medier; från installationer, performance, foto och video till platsspecifika interventioner och publikationer. I fokus för hennes konstnärliga praktik står frågor om system, makt och kunskapsproduktion; hur de samverkar och formar föreställningar och ideal för plats, människa och samhälle. Eva verkar både enskilt och genom olika samarbeten. Sedan 2011 driver hon bl. a. det platsspecifika konstnärligt undersökande arbetet Ett rum med utsikt i Slakthusområdet i Stockholm tillsammans med konstnärerna Maria Andersson och Karin Lindh och arkitekten Adriana Seserin. Hon är också aktiv i, och en av initiativtagarna till, en nystartad hembygdsförening för Slakthusområdet som verkar för att utforska och problematisera begreppet hembygd. Våren 2014 utkom hon med boken Grand Tour -a travelogue på OEI Editör. Tidigare och kommande utställningar inkluderar: Kalmar Konstmuseum (SE), Norrköpings Konstmuseum (SE), OEI Color Projets (SE), Konsthall C (SE), Myymälä2 (FI), Grazer Kunstverein (A).