Glas är massa i rörelse – bokrelease och glasrikesrunda lördag 22 april


Följ med på bokrelease och glasrikesrunda med hyttsill!
Osa senast 17/4 till info@carolinemartensson.se

Lördag 22 april kl 12 – 20.
Start på The Glass Factory, Boda Glasbruk.

Lördagen den 22e april bjuder konstprojektet Massa i rörelse och Konstfrämjandet in till en alternativ glasbruksrunda med hyttsill som en del av releasen för boken Glas är massa i rörelse. Dagen inleds kl 12 med hyttsill och presentation av boken på The Glass Factory i Boda Glasbruk. Kl 13.30 avgår buss från Boda.

Massa i rörelse är ett treårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Malin Pettersson Öberg, Caroline Mårtensson, Åsa Jungnelius, Ingela Johansson, Johanna Gustafsson Fürst, och Eva Arnqvist, som med utgångspunkt i Glasriket har utforskat glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge.

Program

12-13.15 Hyttsill på The Glass Factory i Boda Glasbruk och presentation av boken Glas är massa i rörelse.

Ca 13.30 Glasrikestur med väntade och oväntade stopp och möten. Erika Norberg journalist på Sveriges Radio är vår färdledare för dagen.

Ca 20.00 Återkomst till Boda

*

Programmet är kostnadsfritt men antalet platser för rundresan är begränsade och föranmälan krävs. Osa senast måndag den 17/4 till info@carolinemartensson.se

Hyttsill, fika och kvällsmål serveras till ett självkostnadspris på 100kr, meddela ev. önske- mål om vegetarisk kost, allergier etc. vid anmälan.

I Boda finns möjlighet till övernattning på Boda vandrarhem. (För bokning se: http://www.stfvandrarhemboda.se/kontakt)

Program och releasen sker i samverkan med Konstfrämjandet och The Glass Factory.

***

Detaljerat program

12.00-13.15. The Glass Factory, Boda Glasbruk, Hyttsill i två akter – En vara som kan tala med Åsa Jungnelius samt ärtsoppa och presentation av boken Glas är massa i rörelse.

13.30 Buss avgår mot Pukeberg, samtal med Malin Pettersson Öberg.

14.00-14.30 Pukeberg. Visning av utställningen Tidsresor i glas, Monica Backström i dialog med Malin Pettersson Öberg.

14.30 Buss avgår mot Målerås. Visning av Children of the world, / svenska episoden 1974 och samtal med Ingela Johansson.

15.00-15.30 Målerås, Johanna Gustafsson Fürst om Den perfekta produkten. Fika

15.30 Buss avgår till Kosta. Samtal med Eva Arnqvist.

16.00-16.30 Kosta, Sven-Olof och Eivor Karlsson – det ideella engagemanget och kampen för Kosta Folkets Hus.

16.30 Buss avgår mot Bergdala. Vi lyssnar till Jorden vi ärvde, av Tomas Bannerhed i dialog med Caroline Mårtensson.

17.00-17.30 Bergdala, promenad, Efterklang.

17.30 Mat

18.00 SM i glasblåsning, Bergdala.

ca 20.00 Buss tillbaka till Boda Glasbruk.

Öppning utställning + program, The Glass Factory, Boda, 3-4/9

MASSA I RÖRELSE
The Glass Factory
3 september–16 oktober 2016
Under helgen 3-4 september genomförs flera programpunkter i och kring The Glass Factory i Boda, med utgångspunkt i utställningen och projektet Massa i rörelse. 
Håll utkik här för mer information – varmt välkomna!

MASSA I RÖRELSE

Konstnärerna Ingela Johansson, Johanna Gustavsson Fürst, Eva Arnqvist, Åsa Jungnelius, Malin Pettersson Öberg och Caroline Mårtensson har undersökt Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen.

Glas är en aldrig stillastående massa – det är massa i rörelse. Massa i rörelse utforskar glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge. Vilken betydelse har glaset haft och hur är det att leva i Glasriket när merparten av produktionen är förflyttad utomlands? Har arbetskraftsinvandringens bidrag till glasindustrins framgång osynliggjorts? Hur hanteras och gestaltas förlusten och förändringen av arbete, identitet och gemenskap?

Genom projektet, som pågått under ett par års tid, har olika nedslag gjorts på platser runt om i Småland, så som en utställning på Kalmar Konstmuseum, konferensen Att gestalta samhällsförändring — om konstnärens roll som kunskapsproducent och konstinstitutionen som plats för tvärdisciplinära samtal, utvecklad av curator Lisa Rosendahl, samt olika typer av samtal, möten, och workshops.

Projektet är ett initiativ av konstnären Ingela Johansson, uppväxt i Boda, som bjudit in konstnärerna Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg.

I samband med utställningen på The Glass Factory kommer det att arrangeras en vandring, hyttsill och samtal. Mer information: The Glass Factory

 

Bilder från konferensen i Pukeberg och Kalmar

Nedan finns ett antal dokumentationsbilder från konferensen ”Att gestalta samhällförändring” som ägde rum i Kalmar och Pukeberg 18-19 februari 2016. Konferensen organiserades av Lisa Rosendahl på uppdrag av Massa i rörelse och Kalmar konstmuseum. Mer information om konferensen hittar du här. Fotograf: Michelangelo Miskulin

Below, a selection of documentation photos from the conference ”Art and the Manifestation of Social Change” which took place in Kalmar and Pukeberg (Sweden) 18-19 February 2016. The conference was organized by Lisa Rosendahl on the initiative of Moving Mass and Kalmar Museum of Art. More information about the conference you will find here. Photographer: Michelangelo Miskulin

Konferens 18-19/2 – Att gestalta samhällsförändring

(For English please scroll down)


– om konstnärens roll som kunskapsproducent och konstinstitutionen som plats för tvärdisciplinära samtal

Det pågående konstprojektet Massa i rörelse behandlar Glasrikets historia, samtid och framtid, sett ur sex olika konstnärers skilda perspektiv. Tyngdpunkten ligger på frågeställningar om glasindustrin, i relation till lokal och global samhällsutveckling. Konferensen Att gestalta samhällsförändring tar Massa i rörelse som utgångspunkt för att skapa ett tvärdisciplinärt samtal om olika metoder för att synliggöra vår samtid och dess bakomliggande historia. Presentationer av konstnärerna som medverkar i Massa i rörelse varvas med andra röster. Samtidigt behandlar konferensen frågan om vad det innebär för konstnärer, curatorer och konstinstitutioner att på olika sätt arbeta platsspecifikt. Vad finns det för metoder för att gå i dialog med en specifik kontext – och för att kunna utgå från den i sitt arbete? Utställningen Massa i rörelse besöks med fördel innan konferensen.

Konferensen är utvecklad av curator Lisa Rosendahl på uppdrag av Kalmar konstmuseum och projektet Massa i rörelse. I augusti 2016 kommer en andra del av konferensen, arrangerad i samarbete med projektet RESIDENCE IN NATURE.

Torsdag 18 februari (på engelska)
Plats: Kalmar läns museum
Tid: 14-19.00
(registrering och möjlighet att se utställningen på Kalmar konstmuseum från 11.00)

Konstnärliga, institutionella och curatoriska metoder: Hur kan man arbeta med konst som en del av en samhällsundersökning? Vilka roller kan konsten ta i tvärvetenskapliga sammanhang? Vad innebär det att som institution, curator eller konstnär i sitt arbete under längre tid utgå från en specifik kontext?

14.00 – 14.15 Bengt Olof Johansson, Kalmar konstmuseum, hälsar välkomna, moderator Lisa Rosendahl introducerar konferensen

14.15 – 14.45 Massa i Rörelse: projektet introduceras av de deltagande konstnärerna Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg

14.45 – 15.30 Helene Larsson Pousette, Curator, Historiska museet, Stockholm

15.30 – 16.15 Annette Bhagwati, Projektledare och Curator, HKW, Berlin

16.15 – 16.45 Publiksamtal med Helene Larsson Pousette, Annette Bhagwati och Ingela Johansson om metoder för att arbeta med konst som en del av en samhällsundersökning. Moderator: Lisa Rosendahl

16.45 – 17.15 Fikapaus

17.15 – 18.00 Aneta Szyłak /Alternativa (Gdansk)

18.00 – 18.45 Publiksamtal om institutionella och självorganisatoriska metoder för platskontextuella arbeten med Aneta Szyłak, Bengt Olof Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg. Moderator: Lisa Rosendahl

19.30 Middag Söderport, förbokning nödvändig

Anmälan
Anmälan sker senast 11 februari via insättning på postgironummer 66 11 38-8
Obs! Begränsat antal platser.

Dag 1 Kalmar läns museum, fika ingår: 280 SEK, student 150 SEK
Middag dag 1 Söderport 19.30: 420 SEK
Dag 2 Pukeberg, lunch och fika ingår : 280 SEK, student 150 SEK

Specialkost meddelas till: info@kalmarkonstmuseum.se
För frågor om program och innehåll, kontakta Lisa Rosendahl, lisarosendahl@gmail.com
För övriga frågor, kontakta Kalmar konstmuseum, bengt-olof@kalmarkonstmuseum.se

Fredag 19 februari (på svenska)
Plats: Pukeberg
Tid: 9.30 – 16.00 (Buss från Kalmar konstmuseum avgår 9.00, återresa 16.30)

Hur får vi syn på vår samtid? Hur kan vi på olika sätt arbeta med komplexitet i våra tolkningar av världen? Vilken roll spelar fiktionen för arkeologens, historikerns och konstnärens sätt att arbeta? Kan man läsa samhällsförändring genom bruksföremål? Konstnärerna som deltar i projektet Massa i Rörelse delar med sig av sina arbetsprocesser och metoder i dialog med utövare från andra fält.

09.00 Buss från Kalmar Konstmuseum till Pukeberg

09.30 Bengt Olof Johansson hälsar välkomna, Lisa Rosendahl introducerar dagen.

09.45 – 10.00 Eva Wängelin introducerar Designarkivet.

10.00 – 10.15 Malin Pettersson Öberg, konstnär: Att läsa glaset

10.15 – 10.45 Cornelius Holtoft, Professor i Arkeologi, Linnéuniversitetet

10.45 – 11.00 Caroline Mårtensson, konstnär: Efterklang

11.00 – 11.30 Publiksamtal med Malin Pettersson Öberg, Cornelius Holtoft, Caroline Mårtensson och Eva Wängelin.

11.30 – 12.30 Lunch och möjlighet att besöka Designarkivet

12.30 – 12.45 Åsa Jungnelius, konstnär: Titta en vara som kan tala!

12.45 – 13.15 Johanna Rosenqvist, Lektor Institutionen för Musik och Bild, Linnéuniversitetet

13.15 – 13.30 Johanna Gustafsson Fürst, konstnär: Skådespelartransparensen och Distributionen

13.30 – 13.50 Publiksamtal med Åsa Jungnelius, Johanna Rosenqvist och Johanna Gustafsson Fürst.

13.50 – 14.15 Fikapaus

14.15 – 14.30 Eva Arnqvist, konstnär: Positionsförflyttningar – en studie i rött

14.30 – 15.00 Peter Aronsson, Professor i Historiebruk och kulturav, Prorektor Linnéuniversitetet

15.00 – 15.15 Ingela Johansson, konstnär: I ljuset och skuggan av ornamenten

15.15 – 16.00 Avslutande diskussion med samtliga talare

16.30 Buss avgår mot Kalmar konstmuseum

 

CONFERENCE: ART AND THE MANIFESTATION OF SOCIAL CHANGE

the artist’s role as a knowledge producer and the art institution as host of cross-disciplinary enquiries

The art project Moving Mass deals with the history, present and future of glass production in Småland – a region popularly referred to as “The Kingdom of Crystal” – from six different artists’ perspective. The emphasis of the project is on questions about the glass industry in relation to changes in local and global society. The conference “Art and the Manifestation of Social Change” takes Moving Mass as the starting point to create a cross-disciplinary conversation about different methods to visualize our contemporary time and its underlying history.

The conference also addresses the question of what it means for artists, curators and art institutions to work site-specifically. What are the methods to engage in dialogue with a specific context and take that as a starting point for your work? Presentations of the artists participating in Moving Mass are alternated with other voices.

The conference is developed by curator Lisa Rosendahl as a commission by Kalmar konstmuseum and the project Moving Mass. In August 2016 a second part of the conference is arranged in collaboration with the project RESIDENCE IN NATURE.

Registration and attendance
Sign up by February 11th via Swedish postal giro 66 11 38-8, or contact us at info@kalmarkonstmuseum.se for international service.
Limited seats available.

1st day, coffee included: 300 SEK, student 150 SEK
Dinner 1st day, 19.30 at Söderport: 420 SEK
2nd day, lunch and coffee included: 300 SEK, student 150 SEK

If you are allergic or have special dietary wishes, please let us know: info@kalmarkonstmuseum.se
For questions about content and program, contact Lisa Rosendahl: lisarosendahl@gmail.com
Any other questions, contact Kalmar konstmuseum: bengt-olof@kalmarkonstmuseum.se

Thursday February 18th (in English)
Location: Kalmar läns museum
Time: 14-19.00
(Registration and possibility to visit the exhibition at Kalmar konstmuseum from 11.00)

The session will address artistic, institutional and curatorial methods for working with art as part of a larger investigation into societal change. What does it imply for an institution, curator or artist to take a profound engagement in a specific context as a starting point for their work?

14.00 – 14.15 Welcome by Bengt Olof Johansson, director at Kalmar konstmuseum.
Moderator Lisa Rosendahl introduces the conference.

14.15 – 14.45 Moving Mass: introduction to the project by the participating artists Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg

14.45 – 15.30 Helene Larsson Pousette, curator, The Swedish History Museum, Stockholm

15.30 – 16.15 Annette Bhagwati, project leader and curator, HKW, Berlin

16.15 – 16.45 Q&A with Helene Larsson Pousette, Annette Bhagwati and Ingela Johansson on methods for working with art as part of a broader enquiry into societal change. Moderator: Lisa Rosendahl

16.45 – 17.15 Coffee break

17.15 – 18.00 Aneta Szyłak / Alternativa, Gdansk

18.00 – 18.45 Q&A focusing on institutional and independent methods when working site specifically. With Aneta Szyłak, Bengt Olof Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg. Moderator: Lisa Rosendahl

19.30 Dinner at Söderport, advance booking necessary

Friday February 19th (in Swedish)
Location: Pukeberg
Time: 9.30 – 16.00 (Bus from Kalmar konstmuseum leaves 9.00, return trip 16.30)

How do we catch sight of our contemporary time? What role do different ways of mediating knowledge play? The artists participating in the project Moving Mass reflect on their working processes and methods in dialogue with practitioners from other fields.

09.00 Bus from Kalmar konstmuseum to Pukeberg

09.30 Welcome by Bengt Olof Johansson, director of Kalmar konstmuseum. 
 Moderator Lisa Rosendahl introduces the day.

09.45 – 10.00 Eva Wängelin, Curator and Head of Designarkivet, introduces Designarkivet.

10.00 – 10.15 Malin Pettersson Öberg, Artist: Reading Glass

10.15 – 10.45 Cornelius Holtoft, Professor in Archeology, Linnéuniversitetet

10.45 – 11.00 Caroline Mårtensson, Artist: Reverberation

11.00 – 11.30 Q&A with Malin Pettersson Öberg, Cornelius Holtoft, Caroline Mårtensson och Eva Wängelin.

11.30 – 12.30 Lunch and possibilities to visit the Design Archive

12.30-12.45 Åsa Jungnelius, Artist: Look a Commodity That Can Speak!

12.45-13.15 Johanna Rosenqvist, Lecturer The Department of Music and Art, Linnaeus University

13.15 – 13.30 Johanna Gustafsson Fürst, Artist:The Spectacle of Transparency andThe Distribution

13.30 – 13.50 Q&A with Åsa Jungnelius, Johanna Rosenqvist and Johanna Gustafsson Fürst.

13.50-14.15 Coffee break

14.15-14.30 Eva Arnqvist, Artist: Shifting Positions – a Study in Red

14.30-15.00 Peter Aronsson, Professor and Pro-Rector Linnaeus University

15.00 – 15.15 Ingela Johansson, Artist: In the Light and Shade of the Ornaments – a Rehearsal

15.15 – 16.00 Concluding discussion with all participants

16.30 Bus leaves toward Kalmar konstmuseum

 

swedishartscouncil_logo RF-logo-svart

Titta en vara som kan tala! 9/12

KALMAR KONSTMUSEUM 9/12 KLOCKAN 18.30–19.30

Konstnären Åsa Jungnelius ger en visning och presenterar verket Titta en vara som kan tala! som ingår i grupputställningen MASSA I RÖRELSE. Åsas erfarenheter från Glasriket i den småländska avfolkningsbygden blir utgångspunkt till en kritisk diskussion om våra förhållningssätt till konsumtion, produktion och urbanitet. Glasriket som plats, dess artefakter och berättelserna från konstindustrin, utgör tillsammans det sociala rum och skeende som Åsa vill att vi skall titta närmare på.

Under utställningsperioden erbjuder Kalmar konstmuseums butik studioproducerade föremål från Åsas verkstad i Månsamåla – en ny form av vackrare vardagsvara.

/

The artist Åsa Jungnelius gives a guided tour and presents her piece Titta en vara som kan tala! (Look, a commodity who can speak!) which is part of the group exhibition MOVING MASS. Åsa’s experiences from the Kingdom of Crystal, located in the depopulated areas of Småland, become a point of departure for a critical conversation about our approaches to consumption, production and urbanity. The Kingdom of Crystal as a place, its artefacts, and stories from the art glass industry, together constitute the social space and course of events that Åsa would like us to examine more closely.

During the exhibition period, Kalmar konstmuseum’s shop offers studio produced artefacts from Åsa’s workshop in Månsamåla – a new form of ”beautiful everyday goods”.

Öppning – Kalmar konstmuseum 5/12

(For English please scroll down)

Tid: Lördag 5 december 2015
Plats: Kalmar konstmuseum
Program: kl 14 Museichef Bengt Olof Johansson hälsar välkommen och inviger utställningen
kl 15 Samtal i utställningsrummet med närvarande konstnärer och publiken
Utställningen pågår 05/12 – 28/02 2016
Medverkande konstnärer: Ingela Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg

Glas är en aldrig stillastående massa – det är massa i rörelse. Massa i rörelse utforskar glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge. I Massa i rörelse har sex svenska konstnärer undersökt Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen.Vilken betydelse har glaset haft och hur är det att leva i Glasriket när merparten av produktionen är förflyttad utomlands? Har arbetskraftsinvandringens bidrag till glasindustrins framgång osynliggjorts? Hur hanteras och gestaltas förlusten och förändringen av arbete, identitet och gemenskap?

Utställningen på Kalmar konstmuseum är ett nedslag i en längre process med olika aktiviteter. Projektet är ett initiativ av konstnären Ingela Johansson som bjudit in konstnärerna Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg. I dialog med platsen och de människor som varit och fortfarande är beroende av glaset som hantverk och industri behandlas och gestaltas förändringen inom den svenska glastillverkningen som ett exempel på ett samhälle i omvandling. Under utställningens gång kommer en serie samtal äga rum med utgångspunkt i de olika arbetena. Den 18-19 februari 2016 arrangerar Kalmar konstmuseum och curator Lisa Rosendahl en internationell konferens på temat. I augusti 2016 arrangeras en andra del av konferensen i samverkan med projektet RESIDENCE-IN-NATURE.

Time: Saturday, December 5, 2015
Place: Kalmar konstmuseum, Kalmar, Sweden
Programme: 2 pm Museum Director Bengt Olof Johansson says welcome and inaugurates the exhibition
3 pm Conversation in the exhibition with the present artists and audience
The exhibition takes place between 05/12 2015 – 28/02 2016
Participating artists: Ingela Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg

Glass is a never stagnant mass – it is moving mass. Moving Mass explores the glass as concept, history, product and production: industry and human interaction as the basis for community-building. In Moving Mass, six Swedish artists have explored “The Kingdom of Crystal”, with the local and global changes in society as starting point. What significance has the glass had, and what is it like to live in The Kingdom of Crystal when most of the production has moved abroad? Has the labour immigration contribution to the glass industry’s success been made invisible? How is the loss and transformation of the work, identity and community dealt with and portrayed?

The exhibition at Kalmar konstmuseum is a feature in a longer process with various activities. The project was initiated by the artist Ingela Johansson, who invited artists Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg. In dialogue with the place and the people, who were and still are dependent on the glass craft and industry, the change in the Swedish glass production are dealt with and portrayed as an example of a community in transition. During the exhibition period a series of talks take place with the various works as starting point. On 18–19 February 2016 Kalmar konstmuseum and curator Lisa Rosendahl organize an international conference on the theme. In August 2016, a second part of the conference will be organized in collaboration with the project RESIDENCE-IN-NATURE.

Sommar-höst: Arbetet fortsätter

Arbetet med det undersökande konstprojektet Massa i rörelse fortsätter. Under sommaren har vi konstnärer som medverkar i projektet – Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg – arbetat vidare med enskilda verk och processer som under vintern kommer presenteras i utställningen Massa i rörelse på Kalmar konstmuseum. Genom möten och intervjuer, forskning, undersökningar och formexperiment har vi samlat material på plats i Glasriket och arbetat vidare med materialet i våra ateljéer.

I september samlades vi i Kalmar för att tillsammans med museets personal planera utställningen som öppnar 5 december och pågår till 28 februari. I samband med utställningen Massa i rörelse kommer vi att genomföra ett antal programpunkter och under dess senare del även en konferens i samarbete med Lisa Rosendahl. Under 2016 planeras ytterligare en presentation av Massa i rörelse i form av en utställning på The Glass Factory i Boda. Mer information kommer! Håll ögonen öppna för inbjudningar till vernissage och programpunkter, och välkommen att till dess ta del av bildmaterial från de pågående arbetsprocesserna.

 

27/5, Målerås Glasbruk. Den perfekta produkten

Whiteboard_cut

Hur ser den perfekta produkten för Glasriket ut och hur fungerar den? Vad består den av, hur görs den, kan den göras och finns den? Är den ens av glas? Genom att försöka göra denna produkt synliggörs det komplexa system det kommersiella objektet befinner sig i. I en serie möten som dokumenteras görs en undersökning av produkten och de system  som skapar den och skapas av den och i förlängningen av konceptet Glasriket.

Whiteboard_Maleras_cut

Arbetet görs av Johanna Gustafsson Fürst i samarbete med konstnären och formgivaren Ludvig Löfgren och  referensgrupper bestående av boende och verkande i Glasriket, varumärkesexperter, tjänstemän inom kommunen och politiker.

Workshop_Maleras_small

Bilder från workshop 1, 27/5 på Målerås glasbruk. I bild från vänster filmare Sven Blume, Johan Belin som arbetar med reklam och marknadsföring, Samantha Persson, Studerande i Nybro, Micke Johansson, Glasmästare som driver hyttan Studio Micke Johansson samt Peter Lilja, politiker i Nybro kommun. Övriga deltagare var Ludvig Löfgren, formgivare och konstnär, Martin Lindholm studerande i Nybro och Barbro Hedenmalm från kulturförvaltningen i Nybro

Whiteboard_cut2

Hyttsill – The Glass Factory 11/4

(For English please scroll down)

Lördagen den 11 april bjöd vi på Hyttsill* på The Glass Factory i Boda. Hyttsillen var ett tillfälle för att diskutera med och bättre lära känna några av alla de som verkar och på olika sätt är engagerade i Glasriket, samt introducera oss själva och vårt arbete.

Våra gäster för kvällen var en brokig skara med olika erfarenheter, perspektiv och kunskaper om Glasriket. Agneta Gustavsson, journalist och redaktör för boken Och sen då… vad händer i Glasriket?, Annette Krahner, formgivare och projektledare för Kris i repris, Susann Johannisson, bebyggelseantikvarie och författare till en rapport om glasrikets bruksmiljöer och deras bevarande, Kjell Engman, konstnär och formgivare vid Kosta Boda, Gunnel Holmér, forskare och glashistoriker, Maja Heuer, verksamhetsledare The Glass Factory, Ludvig Löfgren, konstnär och formgivare vid Målerås glasbruk. Markus Vallien, slöjdare från Gissamåla, Camilla Ed, projektledare vid Kalmar Konstmuseum.

Hyttsill är en gammal småländsk tradition. Det sägs att den började med luffare och vagabonder som kom till hyttorna för att värma sig och sin sill i glasugnarna. Idag är hyttsill en viktig del av upplevelseindustrin i Glasriket och en populär turistattraktion. Vår hyttsill är en egen version och tolkning och inleds med en kort improviserad föreställning där vi (Caroline, Eva, Åsa, Johanna, Malin, Ingela) agerar luffare. Vi ville starta i rollen som luffaren för att knyta hyttsillen till sitt ursprung men också knyta an till hur kunskap förs runt genom migration och immigration. Kopplingen mellan luffaren och konstnärsrollen har gjorts många gånger och är ett romantiserande om utanförskap som inte gagnar någon. Det som är gemensamt är rörelsen mellan olika platser. Konstnären flyttar sig ofta genom utställningar och andra projekt och rör sig mellan olika platser och situationer och studerar dem. Möten uppstår och kanske också ny kunskap.

Maten lagas genom det heta glaset. Markus Vallien är barista. På en egentillverkad rost, med delar från en gammal dammsugare, rostar Markus kaffebönor i glasugnen och kaffet bryggs på varmt glas som Åsa hämtar från smältdegeln. När kaffet är klart bryts föreställningen. Kaffet serveras och middagen börjar. Potatisen kokas i hinkar, vattnet värms genom att hett glas droppas i dem. Åsa blåser flaskor och trycker in fiskarna som lagas till på en minut och får en god röksmak.

Det blir en lång kväll av intensiva samtal. Från de stora frågorna som: hur ser framtiden för Glasriket ut, hur kan det utvecklas, vad finns det för möjligheter och svårigheter, till formen på ett glas.

 

On Saturday, April 11, we invited for Hyttsill * at The Glass Factory in Boda. The evening was an opportunity to discuss with and better get to know some of those who operate and in different ways are engaged in the Kingdom of Crystal, as well as introduce ourselves and our work.

Our guests for the evening were a mixed group with different experiences, perspectives, and knowledge about the Kingdom of Crystal. Agneta Gustavsson, journalist and editor of the book And then… what happens in the Kingdom of Crystal?, Annette Krahner, designer and project manager for Kris i repris, Susann Johannisson, building antiquarian and author of a report on the glassworks’ environments in the Kingdom of Crystal and their conservation, Kjell Engman, artist and designer at Kosta Boda, Gunnel Holmér, researcher and glass historian, Maja Heuer, director The Glass Factory, Ludvig Löfgren, artist and designer at Målerås glassworks. Markus Vallien, woodworker from Gissamåla, Camilla Ed, project manager at Kalmar Art Museum.

* Hyttsill is an old tradition from Småland. It is said that it began with tramps and vagabonds who came to the glassworks to warm themselves and their herring in the glass furnace. Today Hyttsill is an important part of the creative industry in the Kingdom of Crystal and a popular tourist attraction. Our own Hyttsill version and interpretation begins with a brief improvised performance in which we (Caroline, Eva, Åsa, Johanna, Malin, Ingela) act as tramps. We wanted to start in the role of the tramp to tie the Hyttsill to its origin but also link in with how knowledge is passed around through migration and immigration. The link between the tramp and the role of the artist have been made many times and is a romanticization of alienation that does not benefit anyone. What is shared is the movement between locations. The artist often moves through exhibitions and other projects and between different locations and situations, and study them. Encounters occur and perhaps also new knowledge.

The food is cooked through the hot glass. Markus Vallien is the barista. On a self-made roaster, with parts from an old vacuum cleaner, Markus roasts coffee beans in the glass furnace and the coffee is brewed on hot glass that Åsa collects from the melting pot. When the coffee is ready the show is paused. The coffee is served and the dinner starts. The potatoes are boiled in buckets, the water is heated by hot glass dropped into them. Åsa is blowing bottles and pushes the fish inside, which is cooked in a minute and gets a tasty smoke flavor.

It will be a long evening of intense conversations. From the large questions such as: what is the future for the Kingdom of Crystal, how can it develop, what are the possibilities and difficulties, to the shape of a glass.

Massa i rörelse – Moving Mass

(For English please scroll down)

Massa i rörelse genomförs som ett konstnärligt undersökande arbete med avstamp i begreppet Glasriket och materialet glas liksom i dialog med det som för närvarande pågår i regionen, genom att på plats behandla och gestalta historik, kontext och förutsättningar för den svenska glasindustrin i utbyte med de människor som varit och fortfarande är beroende av denna industri. Projektet Massa i rörelse är ett samarbete mellan sex svenska konstnärer: Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg. Samtliga konstnärer delar ambitionen att koppla sina konstnärliga praktiker rörande estetik, metod och material till frågor om den lokala och globala samhällsutvecklingen.

Den nationella identiteten kring glas har rötter i ett område som ringas in som ett ”Glasrike” i Småland. Glasriket marknadsförs som en levande industriell region, men både Åfors och Orrefors glasbruk har nyligen lagts ner och stora delar av tillverkningen sker i dag utomlands. Vad blir den nya gemenskapen i regionen när bruken läggs ner? Går det att samlas runt ett begrepp som ännu inte fått ett innehåll grundat i verkligheten? Hur är det att leva kvar i bruksmiljön när merparten av verksamheten är nedlagd och produktionen förflyttad utomlands? Hur påverkar detta den enskilda människan och vad gör det med bygdens identitet? Att diskutera frågor som dessa på plats i Glasriket är projektets viktigaste mål och genomförs genom att projektet i sig skapar mötesplatser för utbyten av idéer och tankar kring glaset som kulturarv och historien härom.

Massa i rörelse rymmer arbetsvistelser och workshops på olika platser i regionen, seminarier, en utställning på Kalmar konstmuseum i december 2015 -februari 2016 med en anslutande konferens i samarbete med Lisa Rosendahl på temat platsspecifika projekt med utgångspunkt i landsbygdens och avindustrialiseringens olika frågeställningar. Projektet genomförs i dialog med Kalmar konstmuseum, The Glass Factory och Designarkivet Pukeberg och stöds av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Nybro Kommun.Moving Mass
is carried out as an artistic enquiry with a point of departure in the concept of The Kingdom of Crystal and the material glass as well as in dialogue with that which is currently going on in the region, through on-site investigations and portrayal of the history, context and conditions of the Swedish glass industry, in exchange with the people who were and still are dependent on this industry. The project Moving Mass is a collaboration between six Swedish artists: Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg. All the artists share the ambition to relate their artistic practices regarding aesthetics, methods and materials to questions about the local and global community development.

The national identity connected to glass has its roots in an area described as ”The Kingdom of Crystal” in Småland in southern Sweden. The Kingdom of Crystal is marketed as a living industrial region. However, both the Åfors and Orrefors Glassworks has recently been closed and much of the production today takes place abroad. What will be the new sense of community in the region when the glassworks are closed down? Is it possible to gather around a concept that has not yet received a content grounded in reality? How is it to continue living in the glassworks environment when most of the activity is over and the production has been moved abroad? How does this affect the individual human being and what does it do to the regional identity? To discuss issues such as these on site in the Kingdom of Crystal is the most important aim of the project, an aim implemented by the project itself creating forums for exchange of ideas and thoughts on glass as a cultural heritage and the history thereof.

Moving Mass enables residencies and workshops at various locations in the region, seminars, an exhibition at Kalmar konstmuseum in December 2015 -February 2016 and an adjoining conference in collaboration with Lisa Rosendahl on the theme of site-specific projects with a point of departure in the different issues of rural and de-industrialised regions. The project is carried out in dialogue with Kalmar konstmuseum, The Glass Factory and The Design Archive Pukeberg and is supported by The Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee and Nybro Municipality.