Öppning utställning + program, The Glass Factory, Boda, 3-4/9

MASSA I RÖRELSE
The Glass Factory
3 september–16 oktober 2016
Under helgen 3-4 september genomförs flera programpunkter i och kring The Glass Factory i Boda, med utgångspunkt i utställningen och projektet Massa i rörelse. 
Håll utkik här för mer information – varmt välkomna!

MASSA I RÖRELSE

Konstnärerna Ingela Johansson, Johanna Gustavsson Fürst, Eva Arnqvist, Åsa Jungnelius, Malin Pettersson Öberg och Caroline Mårtensson har undersökt Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen.

Glas är en aldrig stillastående massa – det är massa i rörelse. Massa i rörelse utforskar glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge. Vilken betydelse har glaset haft och hur är det att leva i Glasriket när merparten av produktionen är förflyttad utomlands? Har arbetskraftsinvandringens bidrag till glasindustrins framgång osynliggjorts? Hur hanteras och gestaltas förlusten och förändringen av arbete, identitet och gemenskap?

Genom projektet, som pågått under ett par års tid, har olika nedslag gjorts på platser runt om i Småland, så som en utställning på Kalmar Konstmuseum, konferensen Att gestalta samhällsförändring — om konstnärens roll som kunskapsproducent och konstinstitutionen som plats för tvärdisciplinära samtal, utvecklad av curator Lisa Rosendahl, samt olika typer av samtal, möten, och workshops.

Projektet är ett initiativ av konstnären Ingela Johansson, uppväxt i Boda, som bjudit in konstnärerna Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg.

I samband med utställningen på The Glass Factory kommer det att arrangeras en vandring, hyttsill och samtal. Mer information: The Glass Factory