Designarkivet i Pukeberg

Om projektet Massa i rörelse

Massa i rörelse genomförs som ett konstnärligt undersökande arbete med avstamp i begreppet Glasriket och materialet glas liksom i dialog med det som för närvarande pågår i regionen, genom att på plats behandla och gestalta historik, kontext och förutsättningar för den svenska glasindustrin i utbyte med de människor som varit och fortfarande är beroende av denna industri. Projektet Massa i rörelse är ett samarbete mellan sex svenska konstnärer: Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg. Samtliga konstnärer delar ambitionen att koppla sina konstnärliga praktiker rörande estetik, metod och material till frågor om den lokala och globala samhällsutvecklingen.

Den nationella identiteten kring glas har rötter i ett område som ringas in som ett ”Glasrike” i Småland. Glasriket marknadsförs som en levande industriell region, men både Åfors och Orrefors glasbruk har nyligen lagts ner och stora delar av tillverkningen sker i dag utomlands. Vad blir den nya gemenskapen i regionen när bruken läggs ner? Går det att samlas runt ett begrepp som ännu inte fått ett innehåll grundat i verkligheten? Hur är det att leva kvar i bruksmiljön när merparten av verksamheten är nedlagd och produktionen förflyttad utomlands? Hur påverkar detta den enskilda människan och vad gör det med bygdens identitet? Att diskutera frågor som dessa på plats i Glasriket är projektets viktigaste mål och genomförs genom att projektet i sig skapar mötesplatser för utbyten av idéer och tankar kring glaset som kulturarv och historien härom.

Massa i rörelse rymmer arbetsvistelser och workshops på olika platser i regionen, seminarier, en utställning på Kalmar Konstmuseum i december 2015 -februari 2016 med en anslutande konferens på temat platsspecifika projekt med utgångspunkt i landsbygdens och avindustrialiseringens olika frågeställningar. Under 2016 planeras en andra utställning äga rum på The Glass Factory i Boda med en anslutande konferens i samarbete med projektet Residence-in-Nature. Konferenserna genomförs i samarbete med Lisa Rosendahl. Massa i rörelse genomförs i dialog med Kalmar konstmuseum, The Glass Factory och Designarkivet Pukeberg och stöds av  Konstnärsnämnden och Nybro Kommun.