Bilder från konferensen i Pukeberg och Kalmar

Nedan finns ett antal dokumentationsbilder från konferensen ”Att gestalta samhällförändring” som ägde rum i Kalmar och Pukeberg 18-19 februari 2016. Konferensen organiserades av Lisa Rosendahl på uppdrag av Massa i rörelse och Kalmar konstmuseum. Mer information om konferensen hittar du här. Fotograf: Michelangelo Miskulin

Below, a selection of documentation photos from the conference ”Art and the Manifestation of Social Change” which took place in Kalmar and Pukeberg (Sweden) 18-19 February 2016. The conference was organized by Lisa Rosendahl on the initiative of Moving Mass and Kalmar Museum of Art. More information about the conference you will find here. Photographer: Michelangelo Miskulin