Johanna Gustavsson Fürst

StampelklockaProduktionen görs av kroppar som tillsammans i ett rum samverkar kring glaset. Varorna som produceras är resultatet av komplicerade processer som sprider sig ut i regionen, Sverige och globalt. För att se nätet av socio-ekonomiska parametrar  arbetar jag under en tid på glasbruket Målerås i Nybro kommun.

Slipplats_Maleras_liten

Malerasdansen_1_liten

En del i arbetet är att tillsammans med en samling personer från Nybro kommun ta fram den perfekta produkten. Hur ser den perfekta produkten ut och hur fungerar den. Vad består den av, hur görs den, kan den göras och finns den? I en serie möten görs en undersökning av produkten och de system och processer som skapar den. Genom att försöka göra denna produkt synliggör vi det komplexa system det kommersiella objektet befinner sig i. Arbetet sker i samarbete med konstnären och formgivaren Ludvig Löfgren, referensgrupper bestående av boende och verkande i Glasriket, varumärkesexperter, tjänstemän inom kommunen och politiker.

Workshop_Maleras_small

Bilden ovan är  från workshop 1, 27/5 på Målerås glasbruk. I bild från vänster filmare Sven Blume, Johan Belin som arbetar med reklam och marknadsföring, Samantha Persson, Studerande i Nybro, Micke Johansson, Glasmästare och driver hyttan Studio Micke Johansson samt Peter Lilja, politiker i Nybro kommun.

MalerasGlasbruk_Maleras_small

Whiteboard_cut


Johanna Gustafsson Fürst är född 1973 och bor i Stockholm. Hon är fascinerad av den öververklighet som kan åstadkommas med skulpturens vardagliga realism. Genom materials motstånd och formella experiment härbärgeras ett tänkande om “jagets gränser” och hur individen och kollektivet möter och skapar politiska och sociala system. Gustafsson Fürst använder sig ofta av funna ting och material som hänvisar till en plats och en funktion för att använda de specifika historier som de bär med sig.

Johanna har en MFA (2003) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 2009 har en del av hennes praktik varit verksamhet i stadsdelen Husby i Stockholm. Bland annat som en av grundarna till Kista teater 2008-2012. Johanna representeras av Galleri Belenius/Nordenhake. Hennes senaste och kommande utställningar inkluderar Kalmar Konsthall (SE), Bonnier Konsthall (SE), Consonni (ES) och Moderna Museet, Malmö (SE).

www.gustafssonfurst.se