Titta en vara som kan tala! 9/12

KALMAR KONSTMUSEUM 9/12 KLOCKAN 18.30–19.30

Konstnären Åsa Jungnelius ger en visning och presenterar verket Titta en vara som kan tala! som ingår i grupputställningen MASSA I RÖRELSE. Åsas erfarenheter från Glasriket i den småländska avfolkningsbygden blir utgångspunkt till en kritisk diskussion om våra förhållningssätt till konsumtion, produktion och urbanitet. Glasriket som plats, dess artefakter och berättelserna från konstindustrin, utgör tillsammans det sociala rum och skeende som Åsa vill att vi skall titta närmare på.

Under utställningsperioden erbjuder Kalmar konstmuseums butik studioproducerade föremål från Åsas verkstad i Månsamåla – en ny form av vackrare vardagsvara.

/

The artist Åsa Jungnelius gives a guided tour and presents her piece Titta en vara som kan tala! (Look, a commodity who can speak!) which is part of the group exhibition MOVING MASS. Åsa’s experiences from the Kingdom of Crystal, located in the depopulated areas of Småland, become a point of departure for a critical conversation about our approaches to consumption, production and urbanity. The Kingdom of Crystal as a place, its artefacts, and stories from the art glass industry, together constitute the social space and course of events that Åsa would like us to examine more closely.

During the exhibition period, Kalmar konstmuseum’s shop offers studio produced artefacts from Åsa’s workshop in Månsamåla – a new form of “beautiful everyday goods”.