Ateljén förskola – åk6

Aktivitet i Söndagsateljén

Utifrån barnens frågor och tankar vill vi väcka nyfikenhet kring konsten. Tillsammans ser vi på en utställning där berättelsen om konstnären och verket vävs in mellan olika utmaningar anpassade till åldern. Därefter tar vi trapporna ner till ateljén. Här får man vara kreativ och skapa.

I ateljén finns möjlighet att ta ut svängarna med olika material och idéer. Vi erbjuder också kompetensutveckling för lärare. Besöken är kostnadsfria för förskolor och skolor i Kalmar kommun. För andra kommuner tillkommer en kostnad.

Ring 0480-45 30 56 för information och bokning, eller mejla någon av oss:

birgitta.roslund @ kalmar.se
marie.karlsudd @ kalmar.se

Facebook: ateljén Kalmar konstmuseum


Kan estetiska lärprocesser bidra till barns kunskapsutveckling och utveckla deras förmågor? Under höstterminen 2013, startade projektet Estetiska lärprocesser med Vasaskolan.


RELEVANT-priset 2014 till Ateljén på Kalmar konstmuseum

Relevant-priset tilldelas årligen en skola och en regional kulturaktör som bidragit till att ge skola och kultur möjligheter att mötas och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att årets pris tilldelades verksamheten i ateljén vid Kalmar konstmuseum.

Motiveringen lyder: ”Vasaskolan och ateljén har tilldelats RELEVANT-priset 2014. De har genom sin utmärkta samverkan satt eleverna i fokus och arbetat kreativt med en gemensam målstödjande ambition.”

Diplom Relevantpriset 2014 till Ateljén på Kalmar konstmuseum