Plattform D

Plattform D – D som i demokrati

Plattform D är ett projekt för barn och unga samt deras familjer där vi tillsammans fokuserar på konst och demokrati. Tillsammans skapar vi ett utrymme för samtal, reflektioner och inspiration, där barnen får möjlighet att uttrycka sig kreativt och höja sin röst i samhället. I mötet med konsten övas förmågan att formulera tankar i ord, att lyssna på andra och att våga tänka fritt. Vi arbetar med frågor om jämställdhet, solidaritet och integration. Vår verksamhet bygger på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolerans.

Uppstarten sker under sommaren 2023. Under det första året kommer vi att samverka med mötesplatserna i Norrliden, Oxhagen och Berga i Kalmar kommun. I samarbete med mötesplatsernas personal anordnar vi workshops av olika slag där deltagarna får möta olika teman och material inom bild- och formområdet.

Målsättningen är att utveckla en metod som skall kunna användas som inspiration och vägledning för liknande projekt och samarbeten. Vi vill verka för en jämlik tillgång till kultur för barn, unga och familjer i kommunen. Att ges möjlighet att känna sig hemma och delaktig i ett kulturellt sammanhang kan i förlängningen bidra till ett ökat deltagande i samhällsaktiviteter, samt skapa en trygg gemenskap och social hållbarhet.

Vi kommer under projektets gång uppdatera denna sida med aktuell information.

Följande datum har plattform D verksamhet för barn och unga på Mötesplatserna i Kalmar

 

Torsdag 25 januari kl. 14.00–16.30

Mötesplats Oxhagen

Fredag 2 februari kl. 14.00–16.30

Mötesplats Norrliden

Fredag 9 februari kl. 14.00–16.30

Mötesplats Berga

 

Projektet är finansierat med stöd från Kalmar kommun – Ett Kalmar för alla

För info och kontakt:
Veronica Lindblad
veronica.lindblad@kalmnarkonstmuseum.se