Besök oss

På den mark i Stadsparken där Kalmar konstmuseum ligger har inte mindre än 23 militära fältslag utkämpas. Här är vi vana vid det främmande, det hotfulla och det som kan kännas konfliktfyllt. Men ofta är vi platsen för det oväntade mötet, en nyfunnen bekant och livslånga vänskaper.

Välkommen!