Om Kalmar konstmuseum

Kalmar konstmuseum är ett samtida konstmuseum, inriktat på att väcka och undersöka frågor som rör människors framtid och utmaningar. Museets internationella profil har fått mycket uppmärksamhet och vi räknas som en betydelsefull svensk konstinstitution.

Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Genom att bjuda in nationella och internationella konstnärer som reflekterar över samtida frågor öppnar vi upp för samtal och nya infallsvinklar.

Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningar och projekt. Vår pedagogiska verksamhet för barn, unga och vuxna är en central del i vårt program att förmedla konst och design.

Kalmar konstmuseums byggnad är ritad av Tham & Videgård arkitekter och invigdes 2008. Samma år tilldelades byggnaden Kasper Salin-priset, Sveriges Arkitekters pris för ”hög arkitektonisk kvalitet”.

 

Kalmar konstmuseum ingår i Regionsamverkan Sydsverige – bild och form.

Mer om målen med Kalmar konstmuseums, bild- och formutvecklaren och Designarkivets verksamhet finns här: Vision för verksamheterna

Kalmar konstmuseum drivs med stöd av Region Kalmar län och Kulturrådet.