Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan förskolan, grundskolan och det professionella kulturlivet. Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt.

Läs mer om villkoren för Skapande skola hos Kulturrådet.

Vill du veta mer? Kontakta:
Veronica Lindblad,
koordinator för pedagogik och projekt
veronica.lindblad@kalmarkonstmuseum.se


Aktuella Skapande skola-projekt

Här hittar du mer info om våra aktuella Skapande skola-projekt: