Nationell arkiv- och forskningssamverkan

I samarbete med Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) bedriver Designarkivet projektet Nationell arkiv- och forskningssamverkan. Sedan 2012 har Statens kulturråd och Regionförbundet Kalmar län finansierat uppdraget. Det går ut på att skapa förutsättningar för forskning inom design, konsthantverk och arkitektur i anslutning till Designarkivet. Samt undersöka hur arkiv kan förhålla sig till och samla in digitalt originalmaterial.

Det är likheterna mellan ArkDes och Designarkivets samlingar som är utgångspunkten för samarbetet. Båda samlingarna innehåller material som beskriver arbetsprocess och yrkesspecifika förutsättningar för arkitekter respektive formgivare. Det finns därför ett stort värde i att anta utmaningen att utveckla nya insamlingsmetoder tillsammans. ArkDes erfarenheter av hur verksamhet kan byggas kring forskning, gör partnerskapet värdefullt också i arbetet mot att gynna forskning inom design och designhistoria.

Våren 2015 gick projektet in på sitt tredje och avslutande år. Läs mer om de aktiviteter och insatser som har genomförts under ”Samtida insamling” och ”Forskning”.