Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Föreningsmöte i Kalmar konstförening

3/2 klockan 18.0021.00

Årskort 2016

Välkommen till föreningsmöte. Beslut som fattas under mötet bildar utgångspunkt för en översyn av stadgarna. Reviderade stadgar föreslås medlemmarna vid kommande årsstämma samt vid ett extra föreningsmöte efter sommaren 2016. De nya stadgarna börjar gälla från årsmötet 2017.

Mötet inleds med att Anders Saur, Kalmar kommun, presenterar utredningen om Konstmuseets huvudmannaskap samt ledningsgruppens överväganden, slutsatser och förslag. Därefter presenteras Styrelsens förslag och kommentarer De viktigaste är:
– Att erbjuda finansiärerna (Kalmar läns landsting, Kalmar kommun och Nybro kommun) adjungerade styrelseplatser med yttrande- och yrkanderätt.
– Att se över formuleringar avseende museets verksamhet. Landstinget, Kalmar och Nybro kommun har uppmanats att skriva sig samman om styrdokument för museet där uppdraget är kopplat till gällande Kulturplan. Föreningens målformuleringar bör stödja och harmoniera med dessa skrivningar.
– Att föreningens handlingar betraktas som allmänna handlingar och följer regler om offentlighet och sekretess.
– Att samverkan med Kalmar läns museum utökas inom gemensamma grundfunktioner, där kostnadsbesparingar kan ske. Det kan t ex gälla övriga personalfrågor, IT, inköp, bevakning, verkstäder, förvaltning och underhåll av konstsamlingen, m.m.
– Att ett medlemsutskott inrättas med särskild uppgift att sörja för att konstintressefrämjande aktiviteter anordnas i samarbete med museet. Ska dessa ledamöter rekryteras inom eller utom styrelsen?
– Att föreningen och bidragsgivarna formulerar ambitionsnivå gällande förvaltning av konstföreningens konstsamling och arkivalier.
– Att, i händelse av föreningens upplösning, konstsamling och designarkivalier, överförs till verksamheternas nya huvudman, alternativt Kalmar läns museum. Här finns utrymme för fler förslag.
– Stadgarna saknar idag skrivning att styrelsen ska väljas bland medlemmar. Är detta önskvärt?
– Nybro kommun har i en kommentar påpekat att ”förutsättningen för att Nybro fortsättningsvis ska vara bidragsgivare (genom att erbjuda kostnadsfria lokaler i Pukeberg) är att det tecknas ett avtal med konstföreningen avseende Designarkivets åtaganden. Detta avtal ska tecknas fristående från det gemensamma måldokument som utredningen föreslår där Landstinget och Kalmar och Nybro kommuner är parter”. Hur ser medlemmarna på detta?

Mötet diskuterar dessa punkter varefter ordförande sammanfattar innan mötet avslutas.

Detaljer

Datum:
3/2
Tid:
18.00–21.00
Evenemang Kategori:

Plats

Biblioteket, plan 3
Sverige

Arrangör

Kalmar konstförening