Vernissage

  1. Evenemang
  2. Vernissage

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Vernissage: Vi känner i skogen hur marken bär

Kalmar konstmuseum

Välkommen på vernissage för utställningen Vi känner i skogen hur marken bär av skulptören Ellen Ehk Åkesson och målaren Pauline Fransson. I utställningen möts de två konstnärernas verk för första gången i ett större sammanhang – Ellen Ehk Åkessons förståelse […]