92 Events

Ken Friedman

08/02 - 23/04 2023

92 Events presenterar arbeten som spänner över sex årtionden av Fluxus-konstnären Ken Friedman, född i USA och sedan 2014 bosatt i Kalmar. Friedmans verk är konceptuella, språkbaserade arbeten som knyter an till vardagslivet och utmanar föreställningen om konstverket som ett unikt objekt. 92 Events är instruktionstexter som kan liknas vid uppslag till skulpturer, absurda aktioner och konkret poesi. Verken är medvetet lekfulla – eller absurda – och beskriver en serie handlingar som bryter mot den traditionella konstuppfattningen genom att överlåta genomförandet till betraktaren. Friedmans partitur är levande dokument. Genom att verka i språket som instruktioner, beskrivningar och dokument glider de mellan dåtid, nutid och framtid och fungerar i ett slags tillstånd av möjligheter med en outsinlig potential för variation och tolkning. De är utmärkta exempel på hur konsten kan fungera som en mental lek där vår föreställningsförmåga kan resa även om våra kroppar inte gör det.

Lyssna på när Sveriges Radio P1 Kultur intervjuar Ken Friedman: ”Fluxus lever vidare möte – Ken Friedman på Kalmar konstmuseum”

Läs Kunstkritikks intervju med Ken Friedman:

Här är det personligt”

”Here, it’s personal”

Lyssna på Radio Fluxus avsnitt om Ken Friedman: ”Episode 4: ’Open and shut case’ (1965) by Ken Friedman”