A table of content

Åsa Norberg & Jennie Sundén

29/02 - 16/08 2020

I utställningen A Table of Content binds en lokal konsthantverksindustris historia samman med det globala och undersöker på olika sätt det skapade objektet från skiss till konst- eller vardagsföremål och färdig produkt. Här lyfts tankar kring tingens ursprung och syfte samt dess påverkan på oss människor och vår natur. Vad vet vi egentligen om det vi håller i vår hand?

I utställningen har konstnärerna Åsa Norberg och Jennie Sundén arbetat utifrån Designarkivet i Nybro. I en serie verk har de tittat närmare på några av de skisser och föremål som finns i arkivet och genom formmässiga lån och tolkningar skapat kollage av måleri och enklare stilleben. I Norberg och Sundéns målningar ställs skisser av design-, konst- och bruksföremål sida vid sida; de objekt som aldrig blev, de som tillverkades i liten skala och de som gick vidare till massproduktion.

Utställningen knyter också an till en berättelse om industriell produktion av vardagsföremål och konsthantverk där konstnärer givits en viktig roll för att utveckla attraktiva objekt. I vissa fall som politisk propaganda och i andra för mer kommersiella syften. I form av ett slags souvenirtallrikar lyfts också frågan om kopplingen mellan lokal identitet, ett postindustriellt tillstånd och varors rörelse över världen.

A Table of Content binder ihop tankar om identitet, produktion och avståndet som skapats mellan människan, sakernas tillblivelse och hur allt hänger samman.

 

Designarkivet

Designarkivet i Pukeberg, Nybro är en nationell samling som arbetar för att samla och bevara material om designerns arbetsprocess genom historien. Samlingarna uppgår idag till nära 120 000 objekt av drygt 750 formgivare. Bland mycket annat har Designarkivet en stor mängd material av Erik Höglund – en formgivarskatt som Norberg och Sundén speciellt uppskattat. Se mer om Designarkivet på www.designarkivet.se