dear stök bästa turmoil

Ölands Konstskola II

08/05 - 22/05 2019

Ett säkert vårtecken är att Ölands Konstskola II återvänder till Kalmar konstmuseum.

Årets utställning av Ölands Konstskola II presenterar verk från hela läsåret av en liten, men tät grupp, som trots självständiga uttryck samtidigt är väl insatta i varandras arbeten och processer.

Resultat från olika nedslag i det gångna året får överlappa och löpa in i varandra, stöka till det, och ge betraktaren en helhetsblick på hur arbete formas och utvecklas över tid. Låt dig inspireras av deltagarnas upplägg och utställningen som helhet. Möt de olika uttrycken, materialen, överblicken och detaljerna och betänk att allt detta (och mer därtill som inte kom med) är enbart fyra personers arbeten, tillkomna under de senaste åtta månaderna.

Välkommen till årets examensutställning, som introducerar nya spännande konstnärskap och kommer bjuda på en mängd olika tekniker, material och infallsvinklar.