DON´T YOU WISH YOUR GIRLFRIEND WAS A FREAK LIKE ME

Alba S. Enström

15/09 - 13/01 2013

Det här är ett måleri med attityd, och med ett mer europeiskt förhållningssätt till konstnärskapet. Det finns få svenska konstnärer som har en sådan uttalad energi i sina målningar som hos Albas. Det syns direkt i penselföringen. Han blandar bildelement från tidningar och Internet tillsammans med skiftande citat från konstnärer eller poeter, eller ibland en strof från kanske Patti Smith.

I den aktuella utställningen på Kalmar konstmuseum kommer konstnären att transformera plan 4 till sin ateljé. Hans nuvarande ateljé har fraktats från Köpenhamn till Kalmar (lager, skissmaterial, målningar mm). Det här är ingen regelrätt utställning, utan snarare ses som en möjlighet att följa en process där nya hängningar äger rum löpande och nya verk tillförs. En utställning man behöver kanske besöka flera gånger. Slutresultatet går i dagsläget inte möjligt att förutse.

I samband med utställningen presenteras ett videoprogram med andra konstnärer som kan ses som fritt relaterade till utställningen. Det kan röra sig om verk som konstnären själv återkommer till, eller där curatorn ser ett släktskap. Programmet innehåller några betydande konsthistoriska referenser till mer samtida konstnärer som Ellen Cantor.
Videoprogrammet är sammanställt av Alba S. Enström, Martin Schibli och Emmeli Persson.
Till den aktuella utställningen har vi även en utökad programverksamhet som inkluderar konstnärsamtal, filmvisning och samtalskvällar.
Onsdagen den 17 oktober samtalar Alba med Ölands Konstskola II genom reaktiv gestaltning.
Under tre dagar har nämligen elever från Ölands Konstskola II befunnit sig på plats inne i utställningen. Vi bad dem att under denna korta tidsperiod skapa snabba intuitiva och individuella svar på Albas konstnärskap. Den 17 oktober visas resultaten på plats. Elevernas verk kommer därefter att ingå i utställningen Don’t you wish your girlfriend was a freak like me? fram till den 31:e oktober.
Till utställningen planeras även en dokumentation som kommer att presenteras efter utställningen. 

Curator: Martin Schibli