EN STUDIE I LANDSKAP OCH SKÖNHET

Hyun-Jin Kwak

12/03 - 01/05 2016

Hyun-Jin Kwak visar en serie fotografier som utgår från ett koreanskt landskap i speciellt bergsområde som där anses rymma övernaturliga krafter. Liksom på vissa platser i Sverige har naturen även en magisk betydelse och landskapsfotografierna ansluter till en klassisk orientalisk tradition av naturskildringar i tusch som också kommit att bli referenspunkt för idén om skönhet. Kwak iscensätter dessa landskap med uniformerade flickor som på flera sätt bryter upp seendet och bildar underberättelser och reflektioner kring både naturen, det sociala skeendet och fotografiernas relation till betraktaren.

En studie i landskap och skönhet utgör de senaste bilderna från ett mer än tioårigt arbetet med den övergripande titeln Girls in Uniform där Kwak undersöker fotografiets förmåga att beskriva verkligheten och där hon samtidigt löser upp denna verklighet i mer irrationella kategorier genom att föra in de dubbeltydiga flickorna i uniform. I olika miljöer utför de handlingar av mer eller mindre rituell karaktär. I denna serie bilder utgör flickorna en särskild referens till det feminina som traditionellt är förknippat med just naturen (moder jord). Till skillnad mot en manlig position intar de ett passivt förhållande till landskapet, de blir en del av naturen, men gör samtidigt genom detta uppror mot våra föreställningar genom att bekräfta schablonerna in absurdum. Bilderna riktar också frågor kring hur vi ser på naturen som ”naturlig” när den i Korea som i Sverige, existerar helt på människans villkor. Hyun-Jin Kwaks fotografier är iscensatta i flera led med en osviklig känsla och förståelse för att sätta igång en process mellan betraktaren och fotografiet i det visuella mötet.