Fåglar, fåglar, fåglar

Årskurs 6, Vasaskolan

28/02 - 14/03 2018

Med fåglar som tema har årskurs 6 på Vasaskolan fått fördjupa sig i tredimensionell form, gestalta kroppsställningar, rörelse, olika estetiska och kulturella uttryck.

Kroppar av frigolit har klätts och smyckats med både nytt och återvunnet. Täljda näbbar, figursågade fötter, formsydda dräkter och vingar har sedan lagts till.

Genomgående har eleverna fått utmana sig själva och våga prova olika tekniker och material med olika egenskaper.

Utställningen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan textil- och träslöjd.